Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Søknad om kulturmidler 2019

Alle lag og organisasjoner i Flå kommune kan søke om tilskudd til drift.

Med søknadsskjema må det følge siste års reviderte regnskap,budsjett for søknadsåret og årsmelding.

For mer informasjon

Søknadsfrist 15. mars