Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Søknad om kulturmidler 2017

Kulturmidler 2017

Alle lag og organisasjoner i Flå kommune kan søke om tilskudd til drift.
Med søknadsskjemaet må det følge siste års reviderte regnskap, budsjettfor søknadsåret og årsmelding.

For mer informasjon

Søknadsskjema

Søknadsfrist 15. mars.