Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

SMIL tilskudd

SMIL tilskudd til jordbruket

Økonomisk støtte kan gis til tiltak som ivaretar jordbrukets kulturlandskap:

  • planleggings- og tilretteleggingsprosjekt
  • fremme biologisk mangfold
  • sette i stand gamle kulturbeiter
  • legge til rette for oppleving av kulturlandskapet med f.eks. stier
  • skjøtsel på og omkring kulturminner/-miljøer
  • restaurere verneverdige bygninger
  • tiltak som reduserer forurensing fra jordbruket f.eks. høytørke, hydrotekniske anlegg
  • andre tiltak i kulturlandskapet

Søknadsfrist er 1. april.

Søknadsskjema på www.slf.dep.no

For mer informasjon kontakt landbrukskontoret i kommunen.