Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Salg av ved

Vedproduksjon på Voldsjordet

Psykisk helsetjeneste har lyst til å presentere vedgruppa vår, og jeg har tatt en prat med de fire som har vært med siden starten i september 2014 og med aktivitetsleder Anita Sæther Hilde.

Kan dere si litt om bakgrunnen for at vedgruppa startet?

Silje: Vi brukere ønsket oss flere aktivitetstilbud på Flå. Vi har dagsenteret to dager i uka. Det er bra. Men vi ønsket oss også noe mer å gjøre i løpet av dagen: noe med fysisk aktivitet og der vi kunne produsere noe.  Ja, at det var mer forventninger og krav til oss slik det er i en arbeidstrening.

Kim: Det er lang vei og lange dager for å reise til arbeidsmarkedsbedriftene på Gol. Overgangen blir for stor, og derfor er det viktig å ha et tilbud på Flå.

Anita: Det er bakgrunnen for at vi søkte om og fikk tilskudd til et lavterskel arbeidstilbud på Flå.

Svein: Garasjen og utstyret sto der ubrukt. Det visste Anita, og dermed ble det vedproduksjon.

Vedgruppa møtes noen timer mandag og onsdag. Hva gjør dere?

Alle: Vi kapper, kløyver, pakker, bærer, stabler og selger ved. Ja, og så kan vi kjøre ut på bestilling.
Vi har blandingsved og bjørk så vi tilbyr flere kvaliteter. Vi produserer ca. 12 sekker i gjennomsnitt hver gang, og vi har mye tørr ved på lager nå.

Hva har det betydd for dere å være med?

Silje: Det har økt livskvaliteten. Det er veldig givende å se et konkret resultat med en gang.

Erlend: Det betyr mye å ha noe å gå til. Det gir mening i hverdagen.

Svein:   Det viktigste for meg er å komme ut og treffe andre. Og så er det mer givende å ha noe å henge fingrene i enn å bare sitte hjemme. Det er en grunn til å stå opp om morgenen.

Kim: Jeg har lyst til å være med, og når timene fylles med noe blir tankene på rus mindre viktige.
Og når fredagen kommer så kan jeg sette meg i sofaen med litt bedre samvittighet enn før.

Silje: Vi var hatt en oppover kurve. Vi var litt slappe i begynnelsen og hadde noe fravær, men nå er det stabilt oppmøte og mer innsats. Det har vært en viktig motivasjon at vi har blitt belønna for å møte opp i stedet for å bli straffet for å ikke komme.  Og så blir jeg stolt når de som har kjøpt ved er fornøyde, og folk i bygda gir positiv tilbakemelding.

Anita: Hva med den fysiske aktiviteten?

Silje: Frisk luft, arbeid og kaffeslabberas. Alt sammen er viktig.

Har dere noen ønsker framover?

Alle: Vi trenger mer tømmer for å ha noe å gjøre. Hvis noen har tømmer de vil ha kappa opp og pakka til ved så tar vi gjerne imot.  Og så oppfordrer vi til å komme og kjøpe vinterveden hos oss.

For kjøp av ved ring Anita Sæther Hilde, telefon 959 80 924 (mandag, onsdag eller fredag)