Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Regionale miljøtilskudd 2016

Veilederen for regionale miljøtilskudd har kommet.

Det nærmer seg våronn og beiteslipp, og det er dermed på tide å forberede planlagte miljøtiltak i innmark og utmark.
Søknadsfrist 20. september 2016

Aktuelle endringer i årets tilskuddsordninger:

  • 2.3.4 Bruk av kompost var ny ordning i fjor. Denne kan kombineres med 2.1.10 Trinn 1: Bedre jordstruktur i åpen åker, i et jordvelferdsår.

  • Ordningene 1.5.3 Bevaringsverdige husdyrraser, og 2.2.1 Ingen/utsatt jordarbeiding - liten og middels erosjonsrisiko over Marin Grense, er i år fjernet fra miljøtilskuddsmenyen fra sentralt hold.

Veileder for søknad om regionale miljøtilskudd

Nytt fra 2016
Veiledningsmaterialet til den nye plantevernforskriften som trådde i kraft 1. juni 2015 er nå på plass:

Veileder til plantevernmiddelforskriften

Det betyr at fra og med årets søknadsomgang må derfor de som bruker plantevernmidler ha plantevernjournal i sin helhet for at et foretak skal være berettiget RMP-tilskudd.


Plantevernjournalen skal altså inneholde:
1. Sprøytejournal
2. Journal om beskyttelse av vannmiljø
3. Journal om integrert plantevern