Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Regionale miljøtilskudd 2016

Veilederen for regionale miljøtilskudd har kommet.

Det nærmer seg våronn og beiteslipp, og det er dermed på tide å forberede planlagte miljøtiltak i innmark og utmark.
Søknadsfrist 20. september 2016

Aktuelle endringer i årets tilskuddsordninger:

  • 2.3.4 Bruk av kompost var ny ordning i fjor. Denne kan kombineres med 2.1.10 Trinn 1: Bedre jordstruktur i åpen åker, i et jordvelferdsår.

  • Ordningene 1.5.3 Bevaringsverdige husdyrraser, og 2.2.1 Ingen/utsatt jordarbeiding - liten og middels erosjonsrisiko over Marin Grense, er i år fjernet fra miljøtilskuddsmenyen fra sentralt hold.

Veileder for søknad om regionale miljøtilskudd

Nytt fra 2016
Veiledningsmaterialet til den nye plantevernforskriften som trådde i kraft 1. juni 2015 er nå på plass:

Veileder til plantevernmiddelforskriften

Det betyr at fra og med årets søknadsomgang må derfor de som bruker plantevernmidler ha plantevernjournal i sin helhet for at et foretak skal være berettiget RMP-tilskudd.


Plantevernjournalen skal altså inneholde:
1. Sprøytejournal
2. Journal om beskyttelse av vannmiljø
3. Journal om integrert plantevern