Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Oljefyringsanlegg

Oljefyringsanlegg

Tekniske sjefer i Hallingdal oppfordrer innbyggere som har/har hatt oljefyringsanlegg om å søke om tilskudd fra Enova i 2018.

Tilskuddssummen blir halvert fra 2019, som er siste året før tilskuddet blir helt borte.

Fra og med 2020  er det forbudt å bruke olje til oppvarming av husstander.   

https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/fjerne-fossil-oppvarming/fjerning-av-oljefyr-og-tank/

Kommunene skal føre tilsyn med at  tanker som ikke lenger er i bruk, er tømt og gravd opp.  

Her finner mer informasjon om reglene:

http://www.regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Oljeholdig-avlopsvann-og-vaske--og-avfettingsmidler/Nedgravde-oljetanker--melding-og-kontroll/

Hallingdalskommunene vurderer å innføre likelydende lokal forskrift, slik at reglene om å grave opp tanker som ikke er i bruk, også gjelder for  mindre nedgrave tanker.
Begrunnelsen for dette er at et lite utslipp av olje kan forurense tusenvis av liter rent vatn.