Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Invitasjon til hjorteviltmøte i Flå 9. mai 2018

Invitasjon til hjorteviltmøte i Flå 9. mai 2018

Flå kommune arrangerer hjorteviltmøte med grunneiere, jegere og andre interesserte:

Onsdag 9.mai 2018 kl. 18.00 i Jakt og Fiskesenteret i Flå.

Tema:   Hjorteviltjakta 2018

  • Utvikling i elgbestanden i Flå – avskyting, sett elg

  • Informasjon om trafikk og vilt og GPS merkeprosjekt

  • Tildelinger og organisering av jakta for 2018

  • Forvaltningsplan for hjortevilt i Flå 2018 – 2021 

Alle interesserte er velkomne. Det vil bli enkel bevertning

Oppsummering av elg og hjortejakten i 2017, samt tannanalysene fra elgjakta 2017, er lagt ut på Flå kommunes hjemmeside.

Mer statistikk over felling, sett-elg og vekt finner du på www.hjorteviltregisteret.no   

Flå kommune har utarbeidet en forvaltningsplan for hjorteviltet i Flå kommune for perioden 2018 – 2021.
Denne planene legges frem for kommunestyret 31. mai.
Planen inneholder de overordnede målene for forvaltningen av elg, hjort og rådyr i Flå kommune.

Innspill til planen kan sendes til Knut.aavestrud@flaa.kommune.no, innen 21. mai 2018.