Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Informasjonskveld bygningsvern

Huseiere, lag og foreninger kan søke om tilskudd til istandsetting og sikring av bygninger og anlegg med kulturhistorisk verdi. Det er også mulig å søke om tilskudd til formidling og kurs.

Buskerud bygningsvernsenter inviterer derfor til to åpne informasjonskvelder hvor representanter fra Kulturminnefondet, Fortidsminneforeningen og Buskerud fylkeskommune kommer for å informere om tilskuddsordningene sine.

På søknadsverkstedet får du tips og råd om hvem som kan søke om tilskudd, og hvor og hvordan en søker. Søknadsverkstedet er spesielt rettet mot huseiere, men er åpen for alle interesserte. Arrangementet er gratis.  

Vi arrangerer to søknadsverksted:

  • Tirsdag 30. januar i Buskerud bygningsvernsenters lokaler på Lågdalsmuseet i Kongsberg.
  • Onsdag 31. januar i snekkerverkstedet på Ål bygdamuseum i Ål.

Kl. 18.00 til 20.00 begge kvelder.

Du finn hele invitasjonen her: Invitasjon til søknadsverksted.pdf

Påmelding innen fredag 26. januar til mailto:post@buskerudbygningsvern.no 

For mer informasjon ta kontakt med Camilla P. Nilsen på e-post: mailto:camilla.nilsen@bfk.no  eller tlf.: 918 73 075.