Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Forbud mot bruk av all åpen ild

Det fine, varme og tørre været vi har om dagen har også en bakdel, det har ført til ekstremt høy skogbrannfare i våre kommuner. Målepunktet på Todokk på Nes viste den 24. mai en skogbrannindeks på 175, på lørdag vil indeksen passere 200. Skogbrannindeks over 70 er definert som «Meget høy skogbrannfare». På bakgrunn av dette har brannsjefen i dag vedtatt et totalforbud mot bruk av ild som kan spre seg til terreng i alle våre kommuner: Flå, Nes, Gol, Hemsedal og Ål.

I tillegg til gjeldende forbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og annen utmark fra 15. april til 15. september, har brannsjefen i dag gjort vedtak om totalforbud mot bruk av alle typer åpen ild på innmark og andre steder der gnister eller flammer kan spre seg til terrenget. Forbudet gjelder inntil forbudet blir opphevet. Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3.

Forbudet gjelder ikke der det åpenbart ikke er fare for at ild kan spre seg, det vil i praksis si i høyden der det er snø.

Med åpen ild menes f.eks. bål, bruk av engangsgrill, bålpanner og alt annet som skaper gnister eller flammer som kan spres til terreng.

I forbindelse med skogsdrift må stor forsiktighet utvises, skogdriftsaktører kjenner farene og må nå fortløpende vurdere om situasjon tillater drift og bruk av kjetting. Det følger av aktsomhetskravet i lov og forskrift om brann.

Vi oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av åpen ild i denne perioden.

Skader som eventuelt skulle oppstå som følge av brudd på dette vedtaket kan medføre straffeansvar.