Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Feiing og tilsyn på hytta

I 2016 kom ny forskrift om brannforebygging, med vesentlige endringer fra den tidligere gjeldende forskriften. Blant annet skal både fritidsboliger og næringsbygg med fyringsanlegg nå ha feiing og tilsyn.

Vi trenger hjelp av deg som hytteeier
I våre kommuner er det flere fritidsboliger enn boliger, vi må derfor så snart som mulig få kartlagt omfanget. Alle hytteeiere vil få et skriv der de må svare på ulike opplysninger om fyringsanlegget og bruken av dette. På bakgrunn  av denne kartleggingen vil vi organisere feie- og tilsynstjenesten i fritidsboliger fremover.
Målet er at planen skal være klar for starten av 2018, men det kommer sannsynligvis til å ta flere år før vi klarer å gå tilsyn/feie på alle hyttene. Vi har også lagt ut spørreskjemaet, se lenke under.
Dere kan svare her elektronisk, spørreskjemaet bil også ligge ved i brev som alle vil motta, dere kan derfor også svare i brevform om dere heller foretrekker det.
Vi ønsker at dere fyller ut spørreskjemaet så snart som mulig.

Innsendingsskjema for opplysninger om fritidsbolig

Stige/trinn på tak:
Vi vil også gjøre oppmerksom på at forskriftene krever at feieren skal ha sikker tilkomst på taket for å utføre jobben forsvarlig. Vi oppfordrer derfor eierne av fritidsboligene til å montere stige eller trinn på taket. Feieren har krav til å risikovurdere faren ved å gå på alle tak. Noen tak, sånn som torvtak, kan han gå på uten stige/trinn når det er tørt og ikke is, ved andre forhold medfører det en fare å gå på same taket slik at jobben ikke kan utføres. Uansett er risikoen for uhell/ulykker større for en som går på 25 tak hver arbeidsdag hele året, enn for en som kanskje går på taket en gang i året. På grunn av den nye forskriften er det mange firma som tilbyr salg og montering av takstige/taktrinn. Er du usikker på kravene til sikker tilkomst på taket for feieren, eller du har andre spørsmål så ta kontakt med oss.

Fyring med gass:
Gasspeiser og sentralfyr er også å regne som fyringsanlegg, og er derfor med i tilsynsordningen vår. Dette gjelder ikke dersom gassanlegget bare er knyttet til en koketopp e.l. på kjøkkenet. Det blir kun tilsyn i hytter gassfyring, ikke feiing.

Kontaktinformasjon:
Hallingdal brann- og redningsteneste iks Torpomoen 27, 3579 Torpo Mail: feieavdeling@hallingdal-brannvesen.no Tlf: 966 25 425