Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Det er fra 24.01.2018 innført ekstraordinær båndtvang i Flå kommune

På grunn av mye snø gjennom hele dalen har viltforvaltningen i Hallingdalkommunenes blitt enige om å innføre en lokal forskrift for ekstraordinær båndtvang.

Snømengde gjør det vanskelig for mange viltarter, både med tanke på fôrsituasjonen og energibruk ved bevegelse. Snømengden gjør at til og med elg kan slite, men det er de mindre hjortedyrene som hjort og spesielt rådyr som sliter mest.

Det siste de trenger er løshund som jager dem. Hunder som jager dyr kan føre til at dyrene enten jages i hjel eller forbrenner livsnødvendig energi.

Kommunen innfører derfor ekstraordinær båndtvang fra 24.01.2018 og frem til ordinær båndtvang begynner 1. april. Kommunen kan oppheve forskriften med umiddelbar virkning hvis forholdene endrer seg.

Hund skal til enhver tid holdes i bånd, eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.

Forskriften omfatter alle hunder med unntak for:

  • Hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste

  • Dressert bufehund som brukes som vokterhund for storfe, sau eller geit

  • Hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt

Les hele forskriften her