Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Åpent møte 12. mars - Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell

Åpent møte 12. mars på Flå veksthus, kommunestyresalen, kl. 18.00 om Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell

Buskerud fylkeskommune v/prosjektleder Ellen Korvald vil orientere om det pågående arbeidet med regional plan for fjellområdene i kommunene Sigdal, Krødsherad, Flå, Nore og Uvdal og Nes.

Planen skal komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk av fjellområdene. Gjennom helhetlige vurderinger skal blant annet villrein, lokal nærings- og samfunnsutvikling og friluftsinteresser søkes ivaretatt. Arbeidet er planlagt ferdig høsten 2019.

Se planprogrammet til regional plan her

 Mer informasjon kan finnes hos Buskerud fylkeskommune: http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Regionalutvikling/Regional-plan-for-Norefjell--Reinsjofjell/