Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Åpen dag på Flå brannstasjon lørdag 21. september

Flå brannstasjon åpner portene for små og store lørdag 21. september fra 10:00 til 14:00.

350 brannstasjoner over hele landet åpner portene for små og store lørdag 21. september.
I vårt distrikt kan du besøke brannstasjonene på/i Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol og Geilo. Nye tall viser at høsttradisjonen «Åpen brannstasjon» fortsatt er viktig for å redusere omfanget av alvorlige boligbranner:

  • Hver femte familie har ikke tenkt gjennom hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne i egen bolig

  • Kun 1 av 8 barnefamilier har hatt brannøvelse hjemme

  • 1 av 4 har avtalt møteplass 

Disse tallene kommer fram i en ny undersøkelse Kantar har utført for Norsk brannvernforening, forsikringsselskapet If og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i anledning årets brannvernuke.

Selv om 4 av 5 barnefamilier har tenkt gjennom hva de eventuelt skal gjøre om det begynner å brenne, er det i stor grad løse tanker. Bare litt over halvparten har snakket litt løst om det. Kun 1 av 4 barnefamilier har avtalt møteplass i tilfelle brann og så få som 1 av 8 har hatt brannøvelse hjemme.

- Vi oppfordrer alle til å gjennomføre en brannøvelse hjemme. For barnefamilier er det spesielt viktig at de voksne har en avklart rollefordeling i tilfelle brann, slik at en unngår misforståelser i en kritisk situasjon der en kanskje ikke klarer å tenke klart. Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, og så står den man leter etter trygt et annet sted ute.

- Det er skremmende at så mange barnefamilier ikke har tenkt gjennom hva de gjør om det begynner å brenne om natten. Begynner det å brenne, er du og familien veldig overlatt til dere selv i de første livsviktige sekundene og minuttene. Da er det ikke tid til å lure på hva man skal gjøre. Det er bare ved å ha brannøvelse hjemme dette kan trenes på, sier Anders Rørvik Ellingbø. Han er branningeniør og leder for skadeforebyggende avdeling i forsikringsselskapet If.

Et synlig og lett tilgjengelig brannslokkeapparat er også spesielt viktig med tanke på brann om natten.

- Sekundene teller om det begynner å brenne, så plassering av brannslokkeapparatet kan være avgjørende om det oppstår et branntilløp. Om natten når det er mørkt er det spesielt viktig at det er raskt og enkelt å finne apparatet. Du skal vite hvor det står, og ikke behøve å lete etter det, sier administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp.

Åpen brannstasjon I vårt distrikt er det Hol brann- og feiervesen og Hallingdal brann og redningstjeneste IKS som står for gjennomføringen av arrangementet.

- Åpen brannstasjon gir oss en unik mulighet til å formidle brannforebyggende budskaper til publikum i en tid på året da antall boligbranner ofte er økende. Om høsten trekker vi mer innendørs, og vi slår på belysning og varme, fyrer i peisen og tenner levende lys, sier.

Om Brannvernuka Brannvernuka har vært arrangert siden 80-tallet og har blitt en viktig tradisjon Norge rundt, der tusenvis av barn får opplæring i brannforebygging. På rundt 350 steder over hele landet inviterer brannvesenet til Åpen brannstasjon lørdag 21. september. Åpen brannstasjon er lagt opp som en familieaktivitet, der barn og voksne får gode råd om brannsikkerhet. Konkurranser, slokkedemonstrasjoner og brannbiler er noe av det man kan oppleve, og mange steder får barna også hilse på Brannbamsen Bjørnis.

Brannvernuka arrangeres av Norsk brannvernforening, DSB og If i samarbeid med brannvesenet. Mange steder deltar også lokale If-kontor, Det lokale el-tilsyn og Sivilforsvaret. I vårt distrikt er det Hol brann- og feiervesen og Hallingdal brann og redningstjeneste IKS som står for gjennomføringen av arrangementet. Her inviteres det til åpen dag på Flå brannstasjon, Nesbyen brannstasjon, Gol sentrum ved Gjensidigebygget, Hemsedal, Ål, Hol Ysteri og Geilo brannstasjon lørdag 21 september.

Arrangementene i Hol kommune har åpent fra 11:00 – 14:00

Arrangementene i Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål har åpent fra 10:00 til 14:00.

Oversikt over øvrige brannvesen som inviterer til åpen brannstasjon, finnes på nettsiden if.no/åpenbrannstasjon.

Mediekontakter lokalt: Ingar Danielsen Leiar forebyggende avdeling 959 80 063
Kolbjørn Bakken Leder forebyggende avdeling 475 15 742

Mediekontakter sentralt:
Sigmund Clementz, informasjonssjef i If Skadeforsikring Mobiltlf: 982 49 805

Håvard Kleppe, avdelingsleder for kompetanse i Norsk brannvernforening Mobiltlf: 958 19 692
DSBs pressevakt Mobiltlf: 992 52 000