Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aksellastrestriksjoner i Flå kommune - Våren 2019.

Med hjemmel i vegtrafikklovens §7 blir det fra onsdag 20. mars 2019, kl. 08.00 til fredag 23. mai 2019, kl. 08:00, innført aksellastrestriksjoner på kommunal veg fra Flå stasjon (etter avkjøring til Tunnelen boligfelt) og fram til Bårdsplassen.
Det samme gjelder for kommunal veg i Sørbygda fra 350 m fra kryss ved fylkesvei 201 og fram til snuplassen ved Slenta.
Tillatt aksellast kan bli ytterligere redusert samt innført på øvrige kommunale veger dersom forholdene gjør det nødvendig.

Skilting:
De aktuelle vegstrekningene skiltes med aksellastgrense.

Fritak:
Fritatt for restriksjoner er følgende transporter:

- Rutegående persontransport

- Brannbil/bergingsbil

- Renovasjonsbil

Dispensasjoner:
Dispensasjoner utover de transporter som er nevnt ovenfor vil normalt ikke bli gitt.
Søknad om dispensasjon behandles av Statens Vegvesen.

Søknaden sendes via Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 FLÅ