Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aksellastrestriksjoner i Flå kommune - Våren 2018

Aksellastrestriksjoner i Flå kommune - Våren 2018

Med hjemmel i vegtrafikklovens §7 blir det fra onsdag 28. mars 2018, kl 08.00 til fredag 25. mai 2018, kl 08:00, innført aksellastrestriksjoner på kommunal veg fra Flå stasjon (etter avkjøring til Tunnelen boligfelt) og fram til Bårdsplassen. Det samme gjelder for kommunal veg i Sørbygda fra 350 m fra kryss ved fylkesvei 201 og fram til snuplassen ved Slenta. Tillatt aksellast kan bli ytterligere redusert samt innført på øvrige kommunale veger dersom forholdene gjør det nødvendig.

Skilting:
De aktuelle vegstrekningene skiltes med aksellastgrense.

Fritak:
Fritatt for restriksjoner er følgende transporter:
- Rutegående persontransport
- Brannbil/bergingsbil
- Renovasjonsbil

Dispensasjoner:
Dispensasjoner utover de transporter som er nevnt ovenfor vil normalt ikke bli gitt. Søknad om dispensasjon behandles av Statens Vegvesen.

Søknaden sendes via Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 FLÅ