Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Viktig informasjon om kommunelegene i Flå kommune

Cecilie Medbøen har permisjon fra sin stilling frem til juni 2022.
Roger Hyldmo har vært hennes vikar frem til 1.5.2021.

Roger Hyldmo er fast ansatt som kommunelege i 100% stilling i Flå fra 1.5.2021.
Mathias Skogli slutter som kommunelege i Flå 24.6.2021.

Det er lyst ut etter ny vikar for Cecilie frem til juni 2022 (60%).

Alle pasientene vil få en melding fra Helfo om hvem som er deres fastlege. Men i praksis kan pasientene benytte lege på Flå legekontor etter ønske fordi det er en avtale om fellesliste på legekontoret. Dette kommer ikke frem i et standard brev pasientene får fra Helfo.

Spørsmål kan rettes til legekontoret eller undertegnede.

Flå 29.4.2021
Mette Jahr
Enhetsleder helse og omsorg
Tlf 908 69 011