Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Vaksiner høsten 2023

Influensa- og koronavaksinering for risikogrupper 2023

Flå legekontor (koronavaskine og influensavaksine)

Tirsdag 17.oktober, kl. 09.00-11.00
Tirsdag 17.oktober kl 13.00-15.00
Fredag 20.oktober kl 12.30-14.30
Tirsdag 31.oktober kl 13.00-15.00

Flere datoer for koronavaksinasjon:
Fredag 17.november kl 12.30-14.30
Tirsdag 12.desember kl 13.00-15.00

Alle dager er Drop-in (du trenger ikke bestille time) 

Pneumokokk vaksine:
Ta kontakt med legekontoret dersom du trenger denne eller har behov for oppfriskningsdose (anbefalt hvert 6. år).  

PRIS Priser som gjelder for risikogruppene  (inkludert konsultasjonsgebyr):  

 • Influensavaksine:      kr 200,-
  Koronavaksine:         gratis  
  Pneumokokkvaksine: kr 400,-  (kan ikke settes samtidig med koronavaksinering)  
  Betaling med kort eller kontant.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester).
 • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  - kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  - hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høgt blodtrykk)
  - diabetes type 1 og 2
  - leversvikt eller nyresvikt
  - kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  - nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV og reumatoid artritt)
 • - svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • - Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege  

I tillegg blir influensavaksine anbefalt til:  

 • Helsepersonell og andre tilsatte i helse- og omsorgstjenesten
 • Personer som bur samen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekrefta influensasyk tamfugl

Personer i følgende risikogrupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine i høst:  

 • personer i aldersgruppa 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • personer i aldersgruppa 18-64 år som inngår i ei risikogruppe
 • ungdom i aldersgruppa 12-17 år med alvorlig grunnsjukdom
 • barn 5-11 år med alvorlig grunnsjukdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig gravide i 2. og 3. trimester

Se også www.fhi.no sin nettside for mer informasjon: Informasjon om koronavaksine - FHI      

Sist endret: 18.10.2023