Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ungdata-undersøkelsen

Hvordan er det å være ung i Flå kommune i 2021

Fra mandag 8. mars får barn og ungdom i de fleste kommunene i tidligere Buskerud fylke tilbud om å delta i årets Ungdata-undersøkelse.
Den anonyme undersøkelsen gir barn og unge en unik mulighet til å fortelle om hvordan de har det, hva de er opptatt av og ikke minst hvordan korona-pandemien påvirker dem.

Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Viktig tematikk
Undersøkelsen kartlegger blant annet barn og unges forhold til skole, venner og foreldre, deres helse, trivsel og livskvalitet, mobbing, regelbrudd, vold og rus.
Nytt i årets undersøkelse er at flere av spørsmålene går direkte på hvordan korona-pandemien påvirker dem.
Resultater fra Ungdata-undersøkelsen gir ungdommer mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen. Resultatene gir også kommunen kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår og til kommunens arbeid med denne aldersgruppen.
Ca. 15 000 ungdom fra ungdomsskoler og videregående skoler får tilbud om å svare på undersøkelsen i perioden fra 8. mars til 27. mars. I tillegg deltar elever i 5. 6, og 7. klasse i 10 kommuner på Ungdata Junior.

Anonym og kvalitetssikret
Ungdataundersøkelsene gjennomføres på skolene i skoletiden og elevene svarer på et elektronisk spørreskjema ved å logge seg inn med en tilfeldig engangskode. Det blir benyttet kvalitetssikrede, standardiserte spørreskjemaer. Forskningsinstituttet NOVA og det regionale kompetansesenteret innen rusfeltet, KoRus-Sør, har det faglige ansvaret for undersøkelsen. Kommunene og Viken fylkeskommune står for den praktiske gjennomføringen, i samarbeid med skolene.

De første resultatene fra undersøkelsen vil etter planen bli offentliggjort i midten av mai 2021.
For mer informasjon om Ungdata-undersøkelsen i Flå kommune, ta kontakt med: Siv Merethe Glesne (koordinator)
For ytterligere informasjon om Ungdata og tidligere resultater, se: ungdata.no

Filmsnutter