Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper kan ha en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften.

Hvem kan søke

  • Tilskudd kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører.
  • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke. 
  • Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner. 

Les mer om tilskuddordninger på BUFDIR sine hjemmesider:  Tilskudd til inkludering av barn og unge (bufdir.no)

Selve utlysningen finner dere her: Tilskudd til inkludering av barn og unge - utlysning for 2022 (bufdir.no)

Spørsmål vedrørende søknaden ta kontakt med:

Andrine Heie
Andrine.heie@flaa.kommune.no
Mobil: 41 60 55 78