Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Store snømengder gir problemer for hjorteviltet - Vis hensyn

De store snømengdene har gjort at elg, hjort og rådyr trekker ned i dalførene ved veier, gangfelt og skiløyper.

Vinteren er allerede en hard påkjenning for hjortedyra og det er viktig at viltet får være i ro. Hold avstand til viltet. Jaging fra løse hunder kan gjøre stor skade og kommunen oppfordrer alle hundeeiere til å holde hundene sine i bånd.

Flå kommune minner også om at det er båndtvang hele året i tettsteder, boligområder, område regulert til offentlig formål, på kirkegårder og tilrettelagte friluftsområder.
Kommunens forskrift finner du her.
Kommunen har valgt å avvente med å innføre ekstraordinær båndtvang, men dette vil bli iverksatt dersom vi får melding om episoder mellom hund og vilt eller at værforholdene skulle bli ytterligere forverret.

Dersom en skulle kjøre på vilt, så er man pliktig å melde ifra til politiet på telefon 02800. Kommunen har viltbånd tilgjengelig som er praktiske dersom en viltulykke skulle oppstå. Disse er lagt ut på servicetorget og bensinstasjoner i kommunen.

For å lette forholdene for viltet og redusere faren for påkjørsler oppfordres grunneiere til å brøyte/pakke alternative veger for viltet der forholdene ligger til rette for det. Ved motorisert ferdsel gjelder vanlige regler for kjøring i utmark.

Sist endret: 27.01.2023