Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Søknad om spillemidler for 2021 - Rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Vedtatt plan gjelder for 2017 – 2020.
Handlingsprogrammet i kommunedelplanen rulleres i desember 2020.
Lag og organisasjoner inviteres til å komme med innspill vedrørende nye anlegg som ønskes tatt med i handlingsprogrammet for 2021. Prosjekter som tidligere har fått sine søknader bare delvis innvilget, må søke på nytt for 2021.
For å være aktuelle for tildeling av spillemidler, må anleggsplaner være med i ”Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet” under prioriterte anlegg.

Frist for innspill til planen og selve spillemiddelsøknaden er 1. november. 

Alle søknader om spillemidler skal sendes elektronisk på www.idrettsanlegg.no

Se flere detaljer på www.flaa.kommune.no

Eventuelle forslag sendes til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 FLÅ
tlf: 32 05 36 00 e-post: postmottak@flaa.kommune.no