Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Søknad om kulturmidler 2021

Søknadsfrist 15.mars

Alle lag og foreninger i Flå kommune kan søke om tilskudd til drift.
Med søknadsskjemaet må det følge siste års reviderte regnskap, budsjett og årsmelding for søknadsåret.

Søknadsfrist 15.mars

Søknadsskjema

For mer informasjon