Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Søknad om kulturmidler 2020 - Frist 15. mars

Alle lag og organisasjoner i Flå kommune kan søke om tilskudd til drift.

Med søknadsskjema må det følge siste års reviderte regnskap, budsjett for søknadsåret og årsmelding.

For mer informasjon

Søknadsfrist 15. mars