Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skoleåpning for 5. - 10. trinn


Flå skole ønsker 5.-10. trinn velkommen tilbake på skolen. Nødvendige smitteverntiltak er på plass. Det vil bli fokus på håndvask og avstand. I tillegg er alle delt opp i grupper (kohorter).       

Flå skole åpner igjen for 5.- 10. trinn fra onsdag 13. mai.
Vi starter med vanlige skoledager også for disse elevene etter to måneder med hjemmeundervisning.Ansatte i skolen gleder seg til å møte elevene igjen og elevene gleder seg til å møte sine medelever.

Det er trygt for elevene å starte på skolen igjen, se:
https://www.vg.no/annonsorinnhold/bufdir/skolestart/

Før skolene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn.
Sammenliknet med voksne er veldig få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig.
Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus.
For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak på skolen.
I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene.
I og med at det er opplæringsplikt i norsk skole og myndighetene har forutsatt at elevene møter opp, vil vi ikke kunne opprettholde hjemmeskoleundervisningen når vi igjen åpner skolen for disse elevene.
Skolen vil med dette ha alle elevene på plass igjen, og vi synes dette er svært hyggelig.
Vi vil ha fokus på smittevern, og det er satt i gang en rekke tiltak i skolen.
Elevene deles inn i faste grupper (kohorter) med ansvarlige voksne som er med hver gruppe.
Det er egne retningslinjer for slik gruppeinndeling som har som mål å redusere sjansen for eventuell smitte.

Det er tre hovedmåter for å bremse smittespredning:

 • syke personer skal ikke være i skolen
 • god hygiene
 • redusert kontaktpunkt mellom personer

Vi vil være spesielt opptatt av å:

 • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask - alle må vaske hender når de møter om morgenen, etter utetid, før og etter måltidet - her er det viktig å holde avstand - vi vil bruke merketape på gulv ved vaskerenner
 • ved toalettbesøk må hender vaskes godt - dette vil vi gå gjennom med elevene
 • de får beskjed om møteplass for sin klasse - vi må lære elevene å holde avstand når de venter
 • elevene vil gå inn i bygget på forskjellige steder avhengig av hvilken gruppe de tilhører
 • elevene vil læres opp til å vaske pultene og stolene sine flere ganger daglig
 • iPad og PC-tastatur må også renses - ingen bruker andres tastatur
 • ha godt renhold på hele skolen
 • være ekstra mye ute med elevene i tiden framover
 • ha faste grupper av barn som er sammen med faste ansatte (to faste grupper kan samarbeide utendørs)
 • gjennomføre måltider med god avstand til hverandre - melk og frukt kommer til skolen som før
 • den første tiden på skolen vil nødvendigvis gå med til å lære elevene opp i diverse smittevernstiltak - vi har stor tro på at dette vil elevene klare
 • viktig med god hostehygiene (det henger oppslag flere steder på skolen)
 • ha gode smitteverntiltak for de ansatte
 • ha tett dialog med kommunens smittevernlege om rutiner og tiltak

Skolen skal fremdeles gi god omsorg til barna
Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn og ungdommer opplever trygghet, tilhørighet og trivsel på skolen.

Hvis eleven ikke føler seg bra
Eleven skal være hjemme (ikke møte på skolen) hvis:

 • Eleven har feber, med hoste sår hals
 • Eleven har symptomer på sykdom, også milde symptomer
 • Det er ekstra viktig nå at elevene er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie.
 • Foresatte eller noen andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus. Da skal ikke eleven på skolen.

Foresatte som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn på skolen.
Hvis eleven blir dårlig i løpet av skoledagen, må dere hente eleven så fort det lar seg gjøre. Eleven vil da være på eget rom eller ute inntil foresatte henter.

Foreldre skal ikke bli med barna inn på skoleområdet

Møtepunkt/inngang
5. – 7. trinn: Inngang fra skoleplassen
8. – 10. trinn: Hovedinngang 

Hensiktsmessige klær
Elevene blir mer utendørs enn til vanlig. Klærne må være hensiktsmessige, slik at de kan være ute en lengre periode i all slags vær.

Ikke ta med ting hjemmefra
Ingen kan ta med noe hjemmefra, heller ikke drikkeflasker. På skolen får de engangspappkrus.

Håndvask og smittevernregler er like viktig hjemme som på skolen
Vask hendene før dere drar på skolen og med en gang dere kommer hjem.  Vanlige smittevernregler må følges også i hjemmet. Barn og ungdom bør helst omgås få andre barn på fritiden og da gjerne oppholde seg ute.

Til og fra skolen
Vi oppfordrer flest mulig til å sykle eller gå til og fra skolen. Tenk over trafikksikkerhet og dette med å holde avstand. Skoleskyssordningen vil starte opp igjen på samme måte som den var før vi stengte skolen 12.mars. Transportøren vil ha ansvar for smitteverntiltak på bussene/drosjene. Elevene må holde en meters avstand mens de venter på bussen/drosjen. Elevene skal sitte med god avstand. Alle berøringsflater rengjøres/desinfiseres ofte. Fylkeskommunen som har ansvar for skoleskyssen, oppfordrer flest mulig foresatte om å bringe og hente sine barn selv for å redusere faren for smitte. Skolen må da få beskjed om dette. Da vil skyssordningen for eleven bli sagt opp fram til sommeren.

Se ellers transportørs veileder under.

Mat og drikke
Barna må spise frokost hjemme og ta med seg nok niste. De vil få drikke som de har bestilt og alle får frukt på skolen. Ingen skal ta med seg drikkeflasker hjemmefra. På skolen får de engangspappkrus til å drikke av.

For mer informasjon, se:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/ 

Eventuelle spørsmål (gjerne på SMS) rettes til:
Rektor Nils Røkkum, mobil 97434608
nils.rokkum@flaa.kommune.no

Assisterende rektor Anita Juul Storeli, mobil 90665135
anita.juul.storeli@flaa.kommune.no