Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Revidering av kommunedelplan for Flå tettsted

Flå har en kommunedelplan som gjelder all arealbruk i sentrum og nærliggende områder.
Denne planen gjelder for 12 år om gangen, og gir klare føringer for hva vi kan bruke ulike områder til.
Dagens plan skal revideres og oppstart av arbeidet annonseres og settes i gang nå. Under «kunngjøring/høringer» ligger det mer informasjon og en invitasjon til å komme med forslag til framtidig bruk av areal.