Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Oppmålings- og kartleggingsarbeid i Viken 2020

Kartverket Oslo og Viken vil sammen med kommunene og andre samarbeidsparter utføre kartlegging i følgende kommuner i 2020: Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol og Krødsherad.

I den forbindelse er det nødvendig med landmålingsarbeider; nedsetting og måling av fastmerker og utlegging/maling av signaler på bakken for flyfotografering.

Arbeidet vil foregå i april-mai.

I forbindelse med arbeidet kan det bli nødvendig med rydding av mindre trær og kratt.

Vi gjør grunneiere og rettighetshavere oppmerksom på at arbeidene utføres i henhold til Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) og at signalene ikke må fjernes eller overdekkes.

Nærmere opplysninger oppgis ved henvendelse til Kartverket Oslo og Viken:
Linn Varhaugvik Arto tlf. 45 8779 26.