Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ny kontrakt/leverandør - slam i Hallingdal

Ny kontrakt for innsamling, avvanning og transport av slam i Hallingdal.

Fra 1. mars i år vil det vær en ny leverandør som skal hente, tømme, avvanne og transportere slam for kommunene i Hallingdal.

Stoklands Bilruter AS med underleverandør Telemark godslinjer AS vant anbudsrunden som ble gjennomført på høsten i fjor.

Avtalen varer i fire år, med mulighet for at kommunene ensidig kan forlenge avtalen i ytterligere to år.

Leverandøren skal tømme slam fra alle private tette septiktanker og slamavskillere, dette gjelder både for hytter og boliger.
Nødtømming av septik 95 98 49 03.

Hallingdal Renovasjon IKS
Kleivi 3570 Ål
Tlf. 32 08 61 10