Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Krigen i Ukraina/The war in Ukraine

Informasjon knyttet til krigshandlingene i Ukraina

Krigen i Ukraina påvirker hele Europa, Norge og også Flå kommune. 

Nasjonale myndigheter har så langt ikke endret trusselnivået mot Norge. Det vil si at befolkningen kan leve som normalt. Flå kommune vil videreinformere aktuell informasjon fra statlige myndigheter.

Spørsmål og svar fra regjeringen:

Her er regjeringens svar på ofte stilte spørsmål rundt Russlands angrep på Ukraina og håndteringen i Norge. Nettsiden oppdateres fortløpende.

Angrepet på Ukraina – spørsmål og svar (regjeringen.no) 

Informasjon om jodtabletter:

Det er mange som lurer på om man trenger å ha jodtabletter tilgjengelig som følge av situasjonen i Ukraina. På grunn av den store geografiske avstanden er det svært lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jodtabletter i Norge.

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for alle barn, unge under 18 år, gravide og ammende i sin kommune. Flå kommune har jodtabletter tilgjengelig, og en plan for utdeling om dette trengs.

Råd til befolkningen:

  • Uavhengig av situasjonen i Ukraina anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet alle under 40 år å ha jodtabletter lagret hjemme. 
    • Tablettene beskytter mot radioaktivt jod fra atomulykker
    • Myndighetene gir råd om når tablettene skal tas. Det er viktig å ha tablettene lagret hjemme, siden det kan bli gitt råd om å oppholde seg innendørs samtidig.
    • Kjøpes reseptfritt på apotek
  • Ved et alvorlig atomuhell kan det bli nødvendig med jodtabletter i Norge, spesielt for barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Ved svært alvorlige ulykker kan også voksne under 40 år få råd om å ta jodtabletter. 

Jodtabletter ved atomulykker (DSA.no)

Information in multiple languages (DSA.no)

Lager i kommunen:

Flå kommune har jodtabletter lagret til de under 18 år, samt til gravide og ammende. Det er planlagt for at disse skal deles ut fra skole og barnehage, hvis en aktuell situasjon skulle oppstå. På kveld/natt/helg/ferie etableres det utdeling ved Flå skole, gymsalen. Dersom det skulle bli aktuelt med utdeling av jodtabletter vil kommunens innbyggere bli varslet.

Egenberedskap:

Du er en del av Norges beredskap. Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen? Følg disse rådene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for å være best mulig forberedt:

Dette bør du ha hjemme (sikkerhverdag.no)

Sist endret: 02.05.2022