Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronavaksinasjon i Flå

Vaksineringsstatus pr 28. april

Pr tiden vaksineres risikogruppe 4 - aldersgruppen 65 -74 år, samt personer mellom 18 og 64 år med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp ved koronasmitte, definert fra fastlegene.

Er du eldre enn 69 år, og ikke blitt kontaktet, ring Flå servicekontor tlf 32053600.

Antall satte vaksiner 1.dose: 247

Antall satte vaksiner 2.dose: 83        

Hvem skal vaksineres?

Alle innbyggere som skal vaksineres vil få tilbud om vaksinasjon. Flå kommune følger nasjonale retningslinjer for prioritering av vaksine. Gravide, samt barn og unge under 18 år er foreløpig ikke inkludert i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Koronavaksinasjonsprogrammet

Hva skal du gjøre selv?

Vaksinasjonen er gratis og det er frivillig å vaksinere seg. Vi oppfordrer alle til å ta vaksinen for å bidra til at smittespredningen av korona bremses. Dersom du er usikker på om du skal vaksinere deg, for eksempel på grunn av medisiner eller sykdom, eller er i tvil, ber vi deg drøfte det med din fastlege.

Flå kommune har tatt i bruk et digitalt system for registrering og timebestilling knyttet til koronavaksinasjonen. Lenke til registrering og timebestilling: Registrering

Her kan du sette deg på venteliste.  Når det blir din tur i henhold til prioriteringsrekkefølgen vil du få et varsel i digital postkasse om å gå inn og bestille vaksinasjonstime via lenken over. Har du ikke digital postkasse vil du få et brev i postkassen.

Timebestilling / venteliste:

Timebestilling gjøres ved å gå inn her, svar på egenerklæringsspørsmålene og velg deretter time. Du får en SMS bekreftelse når du har valgt time.

Vær oppmerksom på at brev/sms kan komme på kort varsel. Når det er din tur til å bli vaksinert, får du informasjon fra oss.

Når du har fått time er det svært viktig at du møter opp. Er du forhindret fra å møte, må du gi beskjed om dette snarest på telefon 32 05 36 27.

Hvor foregår vaksinasjon?

Vaksineringen foregår pr tiden onsdager v/Flå legekontor.