Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Søknadsfrist 12. oktober 2021

Tredje del av tilskuddet på kap.553, post 68 kommunalkompensasjonsordning til lokale virksomheter lyses herved ut med søknadsfrist: 12. oktober 2021.

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å annonsere ytterligere stønad på kr. 477.000 jf tilskuddsbrev fra kommunal og moderniseringsdepartementet datert 25. juni 2021.

-  Søkere må ha operativ virksomhet i Flå kommune.
-  Destinasjonsselskap kan søke om fellestiltak som gjelder flere næringsdrivende.

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reielivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2020/2021.

  • Regionalforvaltning.no skal brukes både ift søknadsskjema, saksbehandling, registrering av vedtak, utbetaling og rapportering.

Søknad sendes inn via www.regionalforvaltning.no. Ta kontakt med Kristian Akervold (kristian@flavekst.no) eller tlf 928 08 899 dersom du har spørsmål knyttet til søknaden.