Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Innskriving til grunnskolen 2022/2023

Innen 26. november vil alle barn som fyller 6  år i kalenderåret 2022 (barn født 2016)og barn med vedtak om utsatt skolestart motta vedtak om innskriving til grunnskolen. 
Dette gjelder alle med folkeregistrert adresse i Flå kommune.
Dersom dere ikke har mottatt vedtak om innskriving, ta direkte kontakt med skolen innen 10.12.2021.

Tilflytting av elever
Foresatte til elever som flytter til kommunen i tiden frem mot skolestart i august 2022, må ta kontakt med Flå skole på telefon 32 05 36 35, eller epost flaa.skole@flaa.kommune.no.

Elever som tidligere har gått på en annen skole må sørge for at skolen det flyttes fra, sender flyttemelding til Flå skole.

Vi minner også om at flytting skal meldes til Folkeregisteret senest 8 dager etter flytting.

Hjemmene vil få tilsendt informasjon om besøk på skolen for barna, og om foreldremøte i løpet av vårhalvåret.

Vi ønsker alle nye elever velkomne til Flå skole.