Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Informasjon til skogeiere med stormskadet skog

Mange skogeiere fikk betydelige skogskader etter stormen fredag 19.11.2021. Det er viktig at skogeiere befarer eiendommen og får en oversikt over skader på sin eiendom.

Dersom man har skader av et visst omfang er det viktig at dette snarest meldes inn til tømmerkjøper (Viken skog, Nortømmer eller andre), slik at de kan få ryddet opp så snart de har kapasitet.

For de som har stormskadeforsikring gjennom Skogbrand vil man få erstatning dersom skaden overstiger en viss størrelse. Det er viktig at skaden meldes inn og blir taksert før det ryddes opp på skadefeltet. Se informasjon på www.skogbrand.no. Naturskadefondet dekker i utgangspunktet ikke stormskadet skog.

La motorsaga stå!

Skogkurs har sendt ut en pressemelding med oppfordring til alle skogeiere om å la motorsaga stå i ro inntil videre: https://www.skogkurs.no/artikkel.cfm?Id_art=31539

Vindfallhogst er så farlig at oppryddingen primært bør gjøres med hogstmaskiner. Av og til må rotvelter kappes med motorsag fordi det er vanskelig å komme til. Dette særs farlige arbeidet krever lang erfaring med motorsag og spesiell opplæring og kompetanse i vindfallhogst.

Skogkurs kommer til å tilby kurs i vindfallhogst, som kommunene kan henvise aktuelle skogeiere og entreprenører til. Kontaktinformasjon til lokale instruktører finner du nederst i pressemeldingen fra Skogkurs.

Ved spørsmål kan en ta kontakt med skogbruksansvarlig i kommunen:

Knut Aavestrud
Telefon: 32053624