Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Oppdatert informasjon om coronaviruset fra Flå kommune

Informasjon om koronavirus (Oppdatert 13.05.2020 kl 22:30)

Information in English: Norwegian Institute of Public Health

Nasjonale vedtak fattet av Helsedirektoratet torsdag 12 mars

FHI presiserer råd om sosial distansering

Informasjonsplakat - hold-avstand-karantene-isolasjon

Information in English - How much social distance?

8 steg for å forebygge smitte

Sammen kan vi knekke korona – last ned Smittestopp

Together we can fight coronavirus - download the Smittestopp app

English

Smittestopp er en app som hjelper helsemyndighetene å begrense spredningen av koronaviruset.
Anonymisert informasjon fra appen om bevegelsesmønsteret i befolkningen brukes til å utforme effektive smitteverntiltak.

Les mer

Gradvis gjenåpning av samfunnet.

Regjeringen har lagt fram plan for hvordan vi gradvis skal gjenåpne samfunnet.

Les

Testing for koronavirus

Når bør du testes og når bør du ikke teste deg?

Les

Smittestoppbrukere

Folkehelseinstituttet trenger flere Smittestoppbrukere

Les

Veileder for smittevern i kollektivtransport

Helsedirektoratet har gitt ut en veileder med smittevernråd for kollektivtransport, som buss, tog, trikk mv. Folkehelseinstituttet har levert faglig innhold i samarbeid med transportsektoren

Les

Nytt 9. mai 2020

Plan for gjenåpning i Flå:

 • 11.mai: Kommunehuset, biblioteket og Helsestasjon åpnes for normal drift.
 • 13.mai: Skolen åpnes for 5.-10. klasse.
 • 14.mai: Thon idrettshall åpner, men stengte garderober.

Besøk ved Flåheimen:

De som bor i sykehjem er særlig sårbare for smitte med Covid-19 på grunn av alder og underliggende sykdommer. For å beskytte disse er det innført adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner og fellesarealer i omsorgsboliger. Det er også anbefalt å begrense besøk i private hjem.

Flå kommune vil komme tilbake med mer informasjon når Helsedirektoratets veileder og kommunens planer er på plass.

Generell informasjon:

 • Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.
 • Dette innebærer også at treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Her er det Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer som gjelder. Disse bør følges.
 • Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren.
 • Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn.
 • Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper.
 • Parallelt med at samfunnet åpnes opp gradvis, utvides testkapasiteten og smittesporingen styrkes.

Nasjonale føringer 7. april 2020

Sammen, kontrollert og over tid.
Nå begynner regjeringen å løsne litt opp på kravene i den nasjonale dugnaden for å forhindre smitte. Men det betyr på ingen måte at faren er over! Så følg fortsatt oppfordringene med hyppig håndvask og maks 5 personer samlet med god avstand. I dag en 9/4-20 hadde kriseledelsen i Flå kommune møte, og går for å følge nasjonale retningslinjer vedrørende gradvis gjenåpning av barnehage og skole. Skolen og barnehagen sender ut mer informasjon til foreldre og ansatte.

Barnehager og skoler:

20. april: Barnehagene kan åpne. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner samtidig. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Klasser fra 5. til 10.trinn vil fortsatt få fjernundervisning inntil videre. Regjeringen vurderer løpende hvilke trinn som kan starte på skolen og det er et mål at alle skal komme tilbake til skolen før sommerferien.

Hytter:

20. april: Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves.

Virksomheter:

20. april: Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, har ikke hatt mulighet til å drive sin virksomhet fullt ut. Nå vil de kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges.

27. april: Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Vil-apne-samfunnet-gradvis-og-kontrollert/id2697060/

 

Nytt om koronavirus – fakta råd og tiltak

Samlet informasjon om det nye koronaviruset SARS-CoV-2, sykdom, utbredelse samt råd for publikum og helsepersonell. Sidene oppdateres fortløpende

Les mer  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Kontakt kommunen på telefon 32 05 36 00 eller e-post: postmottak@flaa.kommune.no Dette gjøres for å redusere ytterligere smittespredning av koronaviruset.

Personer som mistenker at de kan være smittet av koronaviruset skal holde seg hjemme og det er viktig at de kontakter fastlege eller legevakt tlf. 116 117. Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først.

Folkehelseinstituttets hjemmesider oppdateres daglig slik at gjeldende råd og føringer alltid finnes der.

Har du spørsmål om koronaviruset og ikke finner svar hos fhi.no kan du ringe publikumstelefon 815 55 015

Er du satt i karantene av helsepersonell vil du bli kontaktet daglig fra kommunens helsetjeneste.

Rådene fra nasjonale helsemyndigheter tydeliggjør at vi nå er i en situasjon der det må tas nødvendige grep i den nasjonale fellesdugnaden for å unngå smittespredning. Dette innebærer tiltak som også går noe lenger enn de rådene som er gitt av myndighetene.

Slike kjøreregler vil aldri være uttømmende og må suppleres med råd, tiltak og beslutninger i den enkelte kommune. 

For å stoppe spredningen av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet besluttet en rekke tiltak som gjelder fra i dag torsdag 12. mars klokken 18.00

Opprettholde skole- og barnehagetilbud til visse grupper

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette gjelder følgende grupper:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Stenging og forbud

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering,      hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

Dette betyr at:

 • Tilsvarende gjelder alle former for kulturarrangement og lignende aktivitet i kommunal regi, herunder ungdomsklubber, kulturskoler, bibliotek og lignende. 
 • Lag, foreninger og private arrangører anmodes sterkt om å følge opp på tilsvarende måte.  
 • Alle kommunal dagsenterdrift innstilles.
 • Fysioterapiavdelingen stenges for poliklinisk behandling, frisklivsamlinger, treningsgrupper, møter m.m. Nødvendig pasientbehandling gjennomføres som hjemmebehandling etter strenge prioriteringer.

Henvendelser til tjenesten som normalt via telefon 320 53 659

Detalj- og varehandel og arrangementer

Detalj- varehandel vil holde åpent. Det er ingen grunn til å hamstre mat. Dagligvarebutikkene vil holde åpent.

Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostander vil bli kompensert.

Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020.

Reiser

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. 

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemme-karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft. Det vil si at, at hvis du kom hjem fra et land utenfor Norden mandag 9. mars, gjelder karantenen fra da.

Kollektivreiser og jobbe hjemme

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.

Det innføres adgangskontroll i helseinstitusjoner

Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel osv).

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. Helsedirektoratet vil gi råd til helsetjenesten om dette

Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse:

 • ring fastlegen din eller
 • legevakt på telefon 116117

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

Les mer her: Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus.

Karanteneplikt etter reise inn til Norge 

Personer som ankommer Norge skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge.

Forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge

Kartlegging av helsepersonell/personell som kan bidra i Flå kommune

Flå kommune vil kartlegge helsepersonellkapasiteten i kommunen. Har du tidligere jobbet som helsepersonell og har formell kompetanse eller erfaring med helserettede arbeidsoppgaver og har muligheter for å bidra?

Vi ønsker også at studenter og lærlinger innen helsefagene tar kontakt.

Har du erfaring som institusjonskokk/kokk ønsker vi også å høre fra deg dersom du kan bidra.

Ta kontakt på denne mailadressen: odd.overli@flaa.kommune.no

Råd om å snakke med barn og unge om koronavirus/covid-19 (Helsedirektoratet)

Mange barn er opptatt av viruset, og lurer på om de vil bli syke og hvor farlig det er. Her er noen vanlige spørsmål fra barn om korona, og tips til hvordan du som voksen kan svare på dem.

Råd om å snakke med barn og unge

Informasjonsfilm om koronaviruset

Trenger du noen å snakke med?

Hverdagene våre endres nå på grunn av koronapandemien. Har du bekymringer, søvnvansker eller vanskelige tanker og trenger noen å snakke med?

Mental helse har døgnåpen hjelpetelefon, og kan nås på nummeret 116 123.
For lokale tjenester se informasjon under psykisk helse og helsestasjon.

Psykisk helse – endringer i tjenestetilbud

Psykisk helsetjeneste har fra mandag 27. april åpnet opp igjen for individuell oppfølging ved samtale i psykisk helse lokalene eller en gåtur utendørs. Dørene inn i lokalene er fortsatt stengt. Vi åpner opp til avtaler.

Vi åpner også gradvis opp for hjemmebesøk fra og med 27. april..

Åpne  gruppetilbud som dagsenter og aktivitetsonsdag er fortsatt stengt.  Det arbeides med å finne alternativer som kan gjennomføres innenfor gjeldende smittevernregler. Informasjon vil bli lagt ut når dette er på plass.

Ved spørsmål ta kontakt med fagansvarlig Kari Ribberud, tlf. 90 89 09 77 eller epost kari.ribberud@flaa.kommune.no

Chat-tjeneste psykisk helsetjeneste i Hallingdal avsluttes

Chattjenesten som ble opprettet i forbindelse med koronautbruddet i mars har blitt lite benyttet. Vi har derfor i psykisk helsetjeneste i Hallingdal bestemt at den blir avvikla fra mandag 11. mai.

Vi oppfordrer alle barn og unge og voksne med behov for hjelp til å ta kontakt med tjenestene i egen kommune.

Psykisk helse barn og unge, helsestasjon             95 14 80 61        
Psykisk helse voksne                                                 90 89 09 77
Og med nasjonale tjenester:
Alarmtelefonen: https://www.116111,no/
Mental Helse hjelpetelefon: 116123

Helsestasjonen - endringer i tjenestetilbud

 • Dørene holdes stengt, ring helsesykepleier eller jordmor ved ankomst, du/dere hentes inn til timen for å unngå unødig opphold i venterom.
 • Aktiviteten er redusert til et minimum, vi følger helsedirektoratets anbefaling for hvem som skal ha oppfølging, andre nødvendige konsultasjoner gis fortrinnsvis via telefon
 • Benytt hånddesinfeksjon når du kommer og når du går.

Kontakttelefon:
Siv Merethe:  95148091
Anita:  48262866

Link til helsedirektoratets anbefaling: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/kapasitet-i-helsetjenesten#tilgjengelig-svangerskapsomsorg-og-helsestasjons-og-skolehelsetjenestetilbud-under-korona-utbrudd

Ved spørsmål, ta kontakt med helsesykepleier Siv Merethe Glesne 95148061, eller jordmor Merete Gandrud 48203062.

Legekontoret, endringer i tjenestetilbudet:

•             Dørene inn holdes stengt fra og med 16.mars
•             Når du har avtale, ring inn for å melde fra du har kommet, du slippes inn når det er din
               tur.
•             Benytt håndsprit når du går inn og når du går ut.
•             Oppmøte hos lege reduseres til et minimum, oppfølging skjer via 
               telefonkonsultasjoner så langt som mulig.

Flå Fysioterapi

Flå fysioterapi åpner nå gradvis opp for poliklinisk virksomhet igjen.
Fysioterapeutene tar telefonisk kontakt med pasienter som venter på time.

Eventuelt ring: 32 05 36 59

Flå Frivilligsentral

Flå frivilligsentral bidrar nå i arbeidet med å hjelpe til i den akutte situasjonen vi alle er berørt av. Frivilligsentralen og Flå kommune har nå fått i gang tilbudet med hjemlevering av dagligvarer og medisin til risikogruppen som er isolert hjemme og til de som sitter i karantene.

Se her for mer detaljert info:

Matutlevering til de i karantene og hjemmeisolasjon

Medisin til de i karantene og hjemmeisolasjon

Vi trenger frivillige under 65 år til å bistå fremover og vi håper alle som er friske og raske kan tilby seg å hjelpe til dersom det blir behov for det. Ta kontakt med Andrine på 41 60 55 78 dersom du har mulighet til å bidra.

Alle som er friske kan bidra med små oppgaver - se hva vi har behov for

Hjelpetelefoner: her finner dere en oversikt over viktige kvelds- og døgnåpne hjelpetelefoner.

Hallingdal barneverntjeneste - oversikt over ulike tilbud til våre målgrupper under pandemien

Redd Barna

Mental helse ung hjelpetelefon

Mental helse - foreldre

Fosterhjemsforeningen

Inviterer til spørsmål og erfaringer knyttet til pandemien

Organisasjonen for barnevernsforeldre

Arrangerer digitale møter for foreldre med barn med tiltak i barnevernet

Barn av rusmisbrukere

Chat tjeneste for barn