Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hallingdal Barneverntjeneste

Drift i samband med situasjonen rundt Coronavirus

Hallingdal barneverntjeneste har gjort tiltak for å begrense møte mellom folk og spredning av Corona-virus.
Fra mandag 16. mars er kontoret stengt, både hovudkontoret på Ål og lokalkontorene i alle 6 kommuner. Alle tilsette har hjemmekontor og jobber hjemmefra.


Tilsatte i barnevernet er «Personell i kritiske samfunnsfunksjoner», og vi vil gjøre det vi kan for å følge opp og hjelpe barn og familier som trenger vår hjelp. Det vil skje i samarbeid med råd og føringer fra komuneledelse, kriseberedskap og statlige føringer. Det vil si at vi holder driften i gang, men må jobbe på en annen måte enn tidlegere. All oppfølging av familer, samarbeidspartnere og andre vil nå skje på telefon, telefonmøter, Skype, mail og videokonferanse. Sentralbordet er betjent og post blir behandlet på same måte som ellers.

Du kommer i kontakt med barneverntenesten på tlf. 32 08 53 10. Akutte hendelser utenom ordinær arbeidstid blir ivaretatt av Ringerike barnevernvakt. De er tilgjengelig for alle innbyggere i Hallingdal og kan nås på tlf.nr. 911 14 600.

Alle innbyggere må ta ansvar for hverandre, og ikke minst for barna våre. Meld fra til barnevernet dersom du er bekymret for at barn lever i en situasjon som kan være til skade for deres helse og utvikling. La oss håpe at de tiltak vi nå gjør, hver og en, gjør at vi fortest mulig kan komme tilbake til en normal hverdag. Ta kontakt dersom det er noe du lurer på.
Lykke til alle sammen.

Helene Sagabråten (barnevernleiar)»