Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Flåheimen sykehjem åpnes for besøk fra og med torsdag 21. mai.

Det vil fra og med torsdag 21. mai åpnes opp for begrenset og kontrollert besøk til beboere Flåheimen sykehjem.

Besøk vil fortrinnsvis foregå utendørs. For beboere som er ikke er mobile, tilrettelegger vi for besøk på brukerens rom.

I utgangspunktet kan hver beboer ha ett besøk av nærmeste familie i uka. Besøket kan vare i første omgang i 30 minutter. Dette for å sikre rettferdig fordeling for beboerne, og samtidig ivareta smittevern. På grunn av eventuelt smittesporing, vil det bli ført besøkslogg.

Ved kritisk sykdom eller for besøk ved livets sluttfase gjøres det egne avtaler.

Besøkstider
Alle dager klokken 11.00 – 13.00 og 17.00 – 19.00.  


Gjør avtale om besøk i forkant
Pårørende må gjøre avtale om besøk i forkant på telefon med sykehjemmet. Ta kontakt med sykepleiervakt institusjon telefon 475 18 308 for avtale.  Det vil bli stilt noen spørsmål:

 • Er du/dere mistenkt for eller har påvist Covid-19?
 • Har du/dere hatt Covid 19? Hvor lenge siden siste symptomer?
 • Har du/dere luftveissymptomer?
 • Har du/dere vært i kontakt med noen påvist/mistenkt med Covid-19?
 • Har du/dere vært i utlandet de siste 10 dager?


Besøk hos beboer uten Covid-19
Som hovedregel skal du være frisk når du kommer på besøk. Dersom du er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, feber, magesmerter eller mistenkes for eller har bekreftet Covid-19 skal du ikke komme på besøk.

Besøk skal fortrinnsvis skje utendørs på beboers egen terrasse (der terrassen er tilgjengelig fra utsiden).  Besøk kan også foregå i sansehagen, eventuelt i lysthuset dersom brukeren ikke har tilgjengelig terrasse på bakkenivå.

Unntaksvis der beboer er immobil, tillates besøk på beboerens rom. Dette må avtales med sykehjemmet.

Sykehjemmet har ikke tilgjengelig eget besøksrom.

 • Besøkende melder seg til avtalt tid på telefon til sykehjemmet. Det skal henge oppslag ved hovedinngangen om telefonnummer besøkende skal benytte. Telefonnummer Sykepleiervakt institusjon 475 18 308
 • En ansatt (besøksvert) tar imot de besøkende ved hovedinngangen Flåheimen. Besøksverten skal sikre at besøkende:

  • utfører håndhygiene før de følges til brukeren.
  • holder minst 1 meters avstand til beboere og ansatte i institusjonen.
  • følges direkte til og fra brukeren og ikke oppholder seg i fellesarealer.

 

 • Ansatte hjelper bruker ut på terrassen eller i uteområdet.
 • Antall besøkende begrenses til 2, slik at nødvendig avstand til andre kan opprettholdes. Besøket begrenses til en varighet av 30 minutter.
 • Det blir ikke servert mat eller drikke under besøk fra sykehjemmet.
 • Besøkende har ikke anledning til å gå inn i brukers rom eller benytte toalett.
 • Dersom beboer ikke er mobil, legges det til rette for besøk i beboerens rom. Pårørende skal da følges direkte til og fra beboerens rom og ikke oppholde seg i fellesarealet, samt holde minst 1 meters avstand til beboeren inne på rommet.
 • Før besøkende forlater området gir de beskjed til Sykepleiervakt institusjon 475 18 308

 

Besøkende til beboer med sannsynlig eller bekreftet Covid-19, har egne regler for besøk. Disse regler vil du bli informert om dersom det er tilfelle.

Disse besøksreglene vil kanskje ikke oppleves å strekke til for alle pasienter og pårørende, men er et tilbud, og vi ber om forståelse for at dette er en forsiktig start i et ledd om å forsiktig åpne opp igjen sykehjemmet.

Velkommen til Flåheimen!