Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Flå kommune selger boligtomter

Flå kommune er eier av et tomteområde på Vikberget i Flå sentrum. To av tomtene på dette området er regulert til eneboliger.

Flå kommune ønsker å bidra til boligbygging og etablering i Flå. Derfor legges disse to tomtene ut til salg på følgende vilkår:

- Tomtene forbeholdes ungdom under 35 år.
-  Tomteprisen settes til kr. 200.000 pr. tomt.
-  Frist for å melde interesse settes til 01.12.2021.
-  Er det flere enn to interessenter, foretas det loddtrekning.
-  Bygging må starte før 01.09.2022.
-  Betaling av tomten når boligtilskudd for ungdom utbetales.

Interesse meldes til Flå kommune på postmottak@flaa.kommune.no og merkes            «Eneboligtomter Vikberget»

Øvrige spørsmål rettes til Flå kommune v/Teknisk sjef.

 

Kart over Vikberget i Flå. Eneboligtomter, tomt nr. 3 og 4