Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eiendomsskatt 2020

Eiendomsskatteliste for Flå kommune ligger til offentlig gjennomsyn på servicekontoret i Flå veksthus i tre uker fra torsdag 27. februar.

Eiendomsskattegrunnlagene for bolig- og fritidseiendommer er redusert med 30 % jfr. Eiendomsskatteloven § 8 A-2. Skattesatsen for boliger og fritidseiendommer er økt fra 2 til 3 promille jfr. kommunestyrevedtak 112/19.

I henhold til eiendomsskatteloven § 19 kan eventuelle klager på utskrevet eiendomsskatt sendes Flå kommunes postmottak innen 9. april 2020.