Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Du er en del av norges beredskap

DSB har i samarbeid med Oslo kommune utviklet kampanjen "Du er en del av Norges beredskap" for å styrke bevisstheten og kunnskapen om egenberedskap i befolkningen.

Dette blir gjort gjennom konkrete råd om kva folk kan gjøre for å forberede seg best mulig hvis noe skulle skje med kritiske samfunnsfunksjoner.

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Livet i Norge er imidlertid helt avhengig av blant annet strøm, vann og internett - og nettopp det er vår største sårbarhet.
Når samfunnet blir rammet av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo fleire av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse , jo bedre rustet står vi som samfunn.

DSBs befolkningsundersøkelse viser at innbyggere i Norge er lite forberedt på en krise der mange mister støm eller vann , eller der det blir vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Derfor jobbber DSB for å styrke bevissheten og kunnskapen om egenberedskap i befolkningen.

Sammen bidrar vi til å styrke befolkningen, og dermed landet sin utholdenhet og motstandskraft!

Du kan lese mer om kampanjen på DSB sine hjemmesider.

Konkrete råd for god egenberedskap kan du lese om på sikkerhverdag.no