Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Besøksrutine omsorgsboliger Flåheimen

Målgruppe

Alt helsepersonell ved arbeid med alle pasienter 

Hensikt

Syke og eldre er sårbare for smitte med SARS-CoV-2 (nytt koronavirus) og må beskyttes mot smitte fra andre beboere, besøkende og ansatte. Ansatte må også beskyttes mot smitte. Smittevernrådene har som formål å forebygge at SARS-CoV-2 kommer inn i og sprer seg i helseinstitusjonen uten å begrense beboernes sosiale liv mer enn nødvendig

Ansvar

Leder for hjemmetjenesten har ansvar for at personalet har nødvendig kjennskap til rutinen, og skal påse at den følges.

Det er den enkelte ansattes ansvar å overholde prosedyren. 

Fremgangsmåte

Bolig som tjenestemottakeren betaler husleie for, slik som omsorgsleilighetene tilknyttet Flåheimen, er tjenestemottakerens private hjem.

Eventuell begrensning av besøk og sosial kontakt kan da i utgangspunktet bare besluttes av tjenestemottakeren selv. Tjenesten må gi nødvendig bistand til dette og evt. gjøre vurderinger med medvirkning fra personen selv og fra nærmeste pårørende hvis personen mangler samtykkekompetanse, og beslutninger om og gjennomføring av restriksjoner knyttet til besøk mv. må være basert på frivillighet fra tjenestemottakerens side.

 

Det er viktig å legge til rette for sosial omgang med et begrenset antall friske personer ved ønske om dette, såfremt de generelle smittervernrådene for befolkningen kan overholdes.

Besøks- og oppholdsrestriksjoner fellesareal i tilknytning til boenheter i omsorgsbolig, bokollektiv og lignende som omtalt ovenfor, kan gjennomføres ved behov.

  • Det tillates ikke at besøkende oppholder seg i beboernes fellesarealer i Flåheimen.

Nødvendig adkomst til beboers private hjem gjennom felles gang/korridor kan ikke hindres, uten etter avtale med personen selv og eventuelt nærmeste pårørende.

Informasjon

Vedlegg 5.2.1 Informasjon til beboere og besøkende i omsorgsleilighet i Flåheimen, kan henges opp ved inngangspartiene og deles ut til beboerne. Informasjonen gjøres også tilgjengelig på kommunens hjemmesider og kommunens facebookside.

Referanser

Folkehelseinstituttet. (2020, mai 13). Råd til sykehjem og andre heldøgnsplasser under Covid-19-pandemien. Hentet fra Koronavirus - fakta, råd og tiltak: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/#smittevernraad-ved-besoek

Helsedirektoratet. (2020, mai 29). Gjenåpning av kommunale helse- og omsorgstjenester. Hentet fra webområde for Helsedirektoratet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-hjemmetjenesten/

Informasjon til beboere og besøkende i omsorgsleilighet Flåheimen

Beboere i omsorgsleilighet kan fritt ta imot besøkende. Leiligheten er beboerens private hjem.

Husk på at beboerne i omsorgsleilighetene ofte er sårbare for smitte og at du som besøkende så langt som mulig tar noen forholdsregler ved besøk.

  • Ikke gå på besøk dersom du er syk. Spesielt dersom du har luftveisinfeksjon og feber, hoste eller tungpustethet, eller vurdert av lege som mistenkt covid-19, der testresultat ikke foreligger.

  • Ikke gå på besøk dersom du har fått påvist covid-19, før du er friskmeldt av lege.

  • Har du vært i utlandet de siste 10 dager ber vi om at du ikke kommer på besøk før det er gått 10 dager etter hjemkomst.

Dersom du er frisk kan du gå på besøk dersom beboeren ønsker å ta imot.

Det anbefales at

  • Du utfører håndhygiene ved ankomst – hånddesinfeksjonsmiddel ved inngangen

  • Du går direkte til beboerens leilighet

  • Du holder minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den du besøker

  • Du bør holde minst 1 meter avstand til den du besøker, men slik situasjonen er nå kan berøring finne sted, men du bør prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt.

  • Dersom dere skal spise bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas.

  • Du ikke oppholder deg i fellesarealene eller besøker kontorene. Dersom du skulle ha behov for å snakke med betjeningen ringer du sykepleievakten telefon 475 18 308.

Du kan gjerne ha med gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene.

De som er beboere i omsorgsleilighet kan bevege seg fritt utendørs.