Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Aksellatrestriksjoner i Flå kommune - Våren 2024

Med hjemmel i vegrafikklovens §7 blir det fredag 22. mars 2024, kl 08.00 til fredag 8. mai 2024 kl 08.00, innført aksellastrestriksjoner på kommunal veg fra Flå stasjon (etter avkjøring til Tunnelen boligfelt) og fram til Roppemoen. Det samme gelder for kommunal veg i Sørbygda fra 350 m fra kryss ved fylkesvei 201 og fram til snuplassen ved Slenta. Tillatt aksellast kan bli ytterligere redusert samt innført på øvrige kommunale veger dersom forholdene gjør det nødvendig.

Skilting

De aktuelle vegstrekningene skiltes med 3 tonns aksellastgrense.

Fritak

Fritak for restriksjoner er følgende transporter:

  • Brøytebiler/brøytetraktor og vegvedlikehold for kommunal veg
  • Renovasjonsbil
  • Utrykningskjøretøy
  • Skolebuss

Dispensasjoner utover de transporter som er nevnt ovenfor vil normalt ikke bli gittt. Søknad om dispensasjon behandles av Statens Vegvesen.
Søknaden sendes via Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.

 

Sist endret: 11.03.2024