Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Fiskekort

Fiskekort

Salg av fiskekort i Flå:

Flå Elverierlag - fiskekort selges på følgende steder:

 • Resepsjonen Thon Hotel Bjørneparken - tlf 32 05 35 70
 • Statoil Gulsvik - tlf. 32 05 10 61
 • Stavn Campingsenter - tlf. 32 05 25 15
 • Kolsrud Camping - tlf. 32 05 25 93
 • HallingRegnskap AS - tlf 32 07 25 50

Flå Østre grunneierlag - fiskekort selges på følgende steder:

 • Resepsjonen Thon Hotel Bjørneparken  tlf 32 05 35 70 Jakt- og Fiskesenteret   tlf 46 97 32 00 Statoil Gulsvik tlf. 32 05 10 61 HallingRegnskap AS tlf 32 07 25 50

Priser:

 • Døgn kr  50,-
 • Uke kr 200,-
 • Sesong         kr 350,-

Kjøp med SMS:

 • Døgnkort send FISKEKORT CJS12 til  2470 kr 62,-         
 • Ukeskort send FISKEKORT CJS11 til  2470  kr 299,-
 • Sesongkort send FISKEKORT CJS10 til  2470 kr 350,-

 

Øvstevatn - Langevatn fiskeforening - fiskekort selges på følgende steder: Statoil Gulsvik - tlf  32 05 10 61

Berg fjellsameie - fiskekort selges på følgende steder: Resepsjonen Thon Hotel Bjørneparken - tlf 32 05 35 70

Stavn Langmark Fiskeforening: Bestill fiskekort via SMS - klikk her for mer informasjon. 

Priser:

 • Sesongkort          kr 250,-
 • Ukekort                kr 100,-
 • Weekendkort       kr   50,-
 • Døgnkort              kr   30,-

Fiskeregler og fisketider

Barn under 16 år fisker gratis.

Allmenne regler om fiske etter innlandsfisk
Fisket etter innlandsfisk er regulert gjennom:

Lakse- og innlandsfiskeloven

Innlandsfiskeforskriften

I tillegg kan det gjelde egne regler for de områdene hvor det selges fiskekort.

Utdrag fra miljødirektoratets side om fiskeregler i ferskvann

Ved fiske etter innlandsfisk, må du huske:

 • At det ikke er tillatt å bruke gift, sprengstoff, elektrisk strøm, skytevåpen (unntatt for fangst av gjedde), lyster eller lignende redskap, eller kunstig lys (unntatt for krepsefangst). Utover dette finnes det ikke generelle bestemmelser om redskapsbruk og fisketid, unntatt for kreps og elvemusling. Det er gitt lokale fiskeregler mange plasser (for eksempel i vassdrag med storørret).

 • At det er forbudt å bruke levende fisk som agn.

 • At fiske etter innlandsfisk i vassdrag, hvor det også går opp laks, sjøørret eller sjørøye, i utgangspunktet følger de samme reglene som gjelder for fangst av disse artene. I enkelte tilfeller er det gitt forskrifter med særskilte bestemmelser om fiske etter innlandsfisk i disse vassdragene.

 • Å kjøpe fiskekort eller innhente fisketillatelse hos fiskerettshaveren.

Bestemmelser om fiskerett:

Der det ikke er salg av fiskekort har grunneier enerett til å fiske så langt hans grunn går.

Barns rett til å fiske:

Barn og unge under 16 år har rett til å fiske innlandsfisk med stang og håndsnøre i perioden fra 1. januar til og med 20. august.
Utenfor disse datoene må også barn og unge løse fiskekort.

Denne retten gjelder både i områder hvor det selges fiskekort, hvor unge har rett til å fiske vederlagsfritt, og i områder hvor det ikke selges fiskekort, hvor unger har rett til å fiske uten rettighetshavers tillatelse.

Fisketider:
Det er fastsatt fredningstider i noen områder i Flå.

Krøderen:
Fra 1. september til og med 31. oktober er det forbudt å sette garn nærmere elve- og bekkeos enn 50 meter. Samme periode er alt fiske i os og elv forbudt. Unntatt fra dette er osen mellom Hallingdalselva og Krøderen. 

Forskrift for fisket, Krødsherad og Flå

Flå Østre Grunneierlag:
For følgende vann er det fredningstid fra 15. september til og med 15. oktober:
S
punsetjern, Øyvatn, Kvitjern og Tolvtjern

I denne perioden er det ikke tillatt å fiske i elver/bekker eller rundt os.  

Fiskeregler Flå Østre Grunneierlag 

Høgevarde
Det er tillatt å fiske i tjernene hele året med unntak av perioden fra 30. september til og med 30. november. 

Fiskeregler Høgevarde 

Reinsjøen
Det er tillatt å fiske i perioden fra 16. mai til og med 31. august.
For nærmere regler kontakt Reinsjøen fiskeforening.