Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Flå skole

Flå barne- og ungdomsskole

Skolen er en 1 - 10 skole, og har 119 elever.
Skolen har blant annet svømmehall og romslig gymsal/kultursal. Hovedbygget har direkte tilknytning til flerbrukshallen. Klasserom 1- 4 holder til i eget bygg, disse har god utsikt og mye lys i rommene. I denne bygningen har også SFO sine lokaler. Underetasjen i dette bygget er undervisningsareal for 5.-6. trinn. Ungdomsskolen og 7. trinn har undervisningsarealer i et delvis renovert eldre bygg.

Flå kommune har i skoleåret 2016/2017 16 lærere, 5 fagarbeidere, rektor og sekretær.

Flå skole har egen enhetsleder/rektor. Sekretæren ved skolekontoret utfører arbeid for elevene, administrasjonen og ansatte ved skolen.

Satsingsområdene for Flå skole er motivasjon for læring gjennom tilpasset undervisning der fagsamtaler, underveisvurdering, kursing basert på tema, leksehjelp, fysisk aktivitet og elevmedvirkning står særlig sentralt.

Fadderordning
1. klassingene ved skolen har faddere. Hver vår gjester vårens 4. klassinger barnehagen, og førskolebarna besøker skolen.
Ved skolestart står 5. klassingene klar som faddere, og disse vil følge opp de nye elevene ved behov.

Innskriving til grunnskolen 2017/2018

Flå kommune har lagt til rette for elektronisk innskriving i grunnskolen.

Dersom du ikke har tilgang til internett eller ønsker hjelp til utfylling av skjema, ta kontakt med servicekontoret.

Ordningen med oppmøte på skolen ved innskriving er med dette endret og de foresatte vil få tilsendt informasjon om besøk på skole for barna og foreldremøte etter at det elektroniske skjemaet er mottatt.

Søknadsskjema for innskriving til grunnskolen finner du her

Vi anbefaler at du registrerer deg som bruker og logger inn i den elektroniske skjemabasen. Velger du å logge deg inn, kan du lagre utkast av søknaden selv om du ikke er ferdig med utfyllingen. Du vil også få en oversikt over hvilke søknader du har sendt inn til kommunen.

Når du har sendt inn søknaden vil du få et referansenummer. Dette nummeret bør du ta vare på og bruke når du tar kontakt vedrørende søknaden til Flå kommune. Du vil få en epost med bekreftelse av mottatt søknad, men det kan ta opptil et døgn før du får denne.

Team og kontaktlærere for skoleåret 2016/2017

 

Barnetrinnet 1.-4. klasse

 

Ingunn Benedikte Ekeren

Teamleder småskolen

Benedicte Forsberg

kontaktlærer 1. klasse 

Mariann Haugen Evenstuen

kontaktlærer 2. klasse

Ingunn Benedikte Ekeren

kontaktlærer 3. klasse

Anne Lene Gustavsen

kontaktlærer 4. klasse

 

Mellomtrinnet 5.-7. klasse

 

Siv Lindqvist

Teamleder - mellomtrinnet

Siv Lindqvist

kontaktlærer 5. klasse

Katrine Antczak Bjerregaard

kontaktlærer 6. klasse

Guro Bottolfs Thalerud

kontaktlærer 7. klasse

 

Ungdomstrinnet 8.-10. klasse

 

 

 

 

Anita Juul Storeli

Teamleder - ungdomsskolen

Alexander Teigen Øren

kontaktlærer 8. klasse

Line Lysne Kolsrud

kontaktlærer 9. klasse

Eirik Bjerregaard

kontaktlærer 10. klasse

Anita Juul Storeli

rådgiver, PPT koordinator

 

 

Faglærere m.m.:

 

Live Kolsrud Engene

faglærer

Marianne Vredenbregt

faglærer

Regina Moen

faglærer

Anita J. Storeli

faglærer

Stina Endrerud Varild

faglærer

Sigrid Eliabeth Gulsvik

faglærer

Asbjørn Johnsen

spesialundervisning

Fagarbeidere:

Vivian Tangnæs

fagarbeider

Åse Wee

fagarbeider

Irene Barca

fagarbeider

Olaug K. Sørlie

fagarbeider

Jorun Helen Bråten 

fagarbeider

 

Norsk 2:

 

Bente Stabell

Lærer

Anas Ghanayem

 assistent

 

Søknad om skolefri

Dette skjemaet skal benyttes om du skal søke fri for eleven i mer enn en skoledag.
Fravær på en dag skal du skrive i meldingsboka til kontaktlærer.

Skolerute 2016/2017

Gjelder skolen og SFO

MÅNED

ANTALL

DAGER

FERIER OG FRIDAGER/MERKNADER

August

11

Første skoledag etter sommerferien er onsdag   17/08

September

22

 

Oktober

16

Høstferie 03/10 – 09/10 (uke 40)

November

21

Elevfri dag 14/11.

Desember

15

Siste skoledag før juleferien er onsdag 21/12

Januar

22

Første skoledag etter juleferien er mandag 2/1

Februar

18

Vinterferie 27/2 – 5/3 (uke 9)

Mars

20

Vinterferie 27/2 – 5/3 (uke 9)

April

13

Påskeferie fra og med mandag 10/4 til og med   tirsdag 18/04

Mai

19

Fri mandag 1/5, onsdag 17/5, torsdag 25/5,   fredag 26/05

Juni

13

Fri mandag 5/6. Siste skoledag før sommerferien   er tirsdag 20/6

Sum

190

 

25/5 er Kristi himmelfartsdag,
5/6 er 2. pinsedag

Planleggingsdager:

12., 15., 16/8. og 14/11 2016 og 18/4 2017.
Siste planleggingsdag  blir fastlagt internt i kommunen senere. 

Skolerute 2017/2018 - Gjelder skolen og SFO

MÅNED

ANT.

DAGER

FERIER   OG FRIDAGER/MERKNADER

August

9

Første   skoledag mandag 21/8

September

21

 

Oktober

17

Høstferie   2/10 – 6/10 (uke 40)

November

21

Fri   for elevene fredag 17/11

Desember

16

Siste   skoledag fredag 22/12

Januar

 21

Første   skoledag onsdag 3/1

Februar

17

Vinterferie   26/2 – 2/3 (uke 9)

Mars

15

Vinterferie   26/2 – 2/3 (uke 9)

Påskeferie   26/3 til og med mandag 2/4

April

20

Påskeferie   26/3 til og med mandag 2/4

Mai

17

Fri   tirsdag 1/5, torsdag 10/5, fredag 11/5, torsdag 17/5,  fredag 18/5 og mandag 21/5

Juni

16

Siste   skoledag fredag 22/6

Sum

190

 

Planleggingsdager 16., 17. og 18. august, 17. november 2017 og 22. juni 2018.
Den siste planleggingsdagen blir bestemt internt i kommunen senere.
10/5 er Kristi himmelfartsdag.
21/5 er 2. pinsedag.

Foreldrepålogging - Itslearning

Foreldre og elever i Flå kommune logge seg inn på Itslearning nedenfor;

PP-Tjeneste

Flå skole er tilknyttet Nedre Hallingdal PPT. De har hovedkontoret på Gol.
Kontakt med kontoret kan skje gjennom skolen, eller foresatte kan selv henvende seg dit. 

Grunnskoleopplæring for voksne

Flå kommune tilbyr grunnskoleopplæring for alle voksne i samarbeid med Læringssenteret Gol.

Læringssenteret har en samarbeidsavtale med alle kommunene i Hallingdal om å tilby grunnskole for alle voksne i Hallingdal. Alle som ønsker å søke, sender søknaden til Læringssenteret Gol.

Søknadsskjema

Du kan kontakte Flå kommune eller Læringssenteret Gol (tlf: 32029235) for å få hjelp til å søke.

Læringssenteret Gol

Målgruppe:

  • Alle voksne som ikke har fullført grunnskole, som ikke har karakter i alle fag eller som trenger bedre karakterer.
  • Minoritetsspråklige som ikke har grunnskole fra hjemlandet (eller bare noen år), eller som ikke har dokumentasjon på grunnskole.
  • Alle voksne som trenger å løfte sin basiskunnskap i et eller flere fag. Kanskje du mangler et fag, f.eks. engelsk, fordi det ikke var tilbud om engelsk da du var ung.
  • Voksne som har behov for og rett og slett har lyst til å lære mer.

Besøksadresse:

Sentrumsvegen 33
3539 Flå

Telefon: 32053635

Kontaktperson: Nils Røkkum

Tittel: Enhetsleder/rektor

Telefon: 32053635