Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Flå skole

Flå barne- og ungdomsskole

Skolen er en 1 - 10 skole, og har 124 elever.
Skolen har blant annet svømmehall og romslig gymsal/kultursal. Hovedbygget har direkte tilknytning til flerbrukshallen. Klasserom 1- 4 holder til i eget bygg, disse har god utsikt og mye lys i rommene. I denne bygningen har også SFO sine lokaler. Underetasjen i dette bygget er undervisningsareal for 5.-6. trinn. Ungdomsskolen og 7. trinn har undervisningsarealer i et delvis renovert eldre bygg.

Flå kommune har i skoleåret 2017/201816 lærere, 5 fagarbeidere, rektor og sekretær.

Flå skole har egen enhetsleder/rektor. Sekretæren ved skolekontoret utfører arbeid for elevene, administrasjonen og ansatte ved skolen.

Satsingsområdene for Flå skole er motivasjon for læring gjennom tilpasset undervisning der fagsamtaler, underveisvurdering, kursing basert på tema, leksehjelp, fysisk aktivitet og elevmedvirkning står særlig sentralt.

Fadderordning
1. klasse ved skolen har faddere. Hver vår gjester vårens 4. klassinger barnehagen, og førskolebarna besøker skolen.
Ved skolestart står 5. klassingene klar som faddere, og disse vil følge opp de nye elevene ved behov.

Innskriving til grunnskolen 2018/2019

Alle foresatte som har barn som skal begynne i grunnskulen august 2018 skal motta vedtak om innskriving innen 10. desember. Dette gjelder barn født 2012 og eventuelt barn med vedtak om utsatt skolestart.

Foresatte som ikke har mottatt brev med vedtak fra skolen, og elever som flytter til kommunen i tiden frem mot skolestart, må ta kontakt med Flå skole på telefon 32 05 36 35, eller e-post flaa.skole@flaa.kommune.no .
Dette må gjøres for at alle elever som skal begynne ved grunnskolen skal få vedtak om innskriving. 

Hjemmene vil få tilsendt informasjon om besøk på skolen for barna, og om foreldremøte i løpet av vårhalvåret.

Team og kontaktlærere for skoleåret 2017/2018

 

Barnetrinnet 1.-4. klasse

 

Ingunn Benedikte Ekeren

Teamleder småskolen

Marianne Evenstuen

kontaktlærer 1. klasse 

Benedicte Forsberg

kontaktlærer 2. klasse

Katrine Antczak Bjerregård

kontaktlærer 3. klasse

Ingunn Benedikte Ekeren

kontaktlærer 4. klasse

 

Mellomtrinnet 5.-7. klasse

 

Ingunn Benedicte Ekeren

Teamleder - mellomtrinnet

Anne Lene Gustavsen

kontaktlærer 5. klasse

Siv Lindqvist

kontaktlærer 6. klasse

Hilde Kristine Løkken

kontaktlærer 7. klasse

 

Ungdomstrinnet 8.-10. klasse

 

 

 

 

Anita Juul Storeli

Teamleder - ungdomsskolen

Guro Bottolfs Thalerud

kontaktlærer 8. klasse

Erik Bjerregaard

kontaktlærer 9. klasse

Line Lysne Kolsrud

kontaktlærer 10. klasse

Anita Juul Storeli

rådgiver, PPT koordinator, sosiallærer

 

 

Faglærere m.m.:

 

Live Kolsrud Engene

faglærer

Marianne Vredenbregt

faglærer

Regina Moen

faglærer

Anita J. Storeli

faglærer

Sigrid Eliabeth Gulsvik

faglærer

Asbjørn Johnsen

spesialundervisning

Alexander Teigen Øren

faglærer

   

Fagarbeidere:

Vivian Tangnæs

fagarbeider

Åse Wee

fagarbeider

Olaug K. Sørlie

fagarbeider

Jorun Helen Bråten 

fagarbeider

Marte Sundqvist

fagarbeider

Jeanette Gunnerud

fagarbeider/ekstraressurs

 

Norsk 2:

 

Bente Stabell

Lærer

Anas Ghanayem

 assistent

 

Søknad om skolefri

Dette skjemaet skal benyttes om du skal søke fri for eleven i mer enn en skoledag.
Fravær på en dag skal du skrive i meldingsboka til kontaktlærer.

Skolerute 2017/2018 - Gjelder skolen og SFO

MÅNED

ANT.

DAGER

FERIER   OG FRIDAGER/MERKNADER

August

9

Første   skoledag mandag 21/8

September

21

 

Oktober

17

Høstferie   2/10 – 6/10 (uke 40)

November

21

Fri for elevene fredag 17/11

Desember

16

Sisteskoledag før jul fredag 22/12

Januar

 21

Første skoledag etter jul onsdag 3/1

Februar

17

Vinterferie   26/2 – 2/3 (uke 9)

Mars

15

Vinterferie   26/2 – 2/3 (uke 9)

Påskeferie   26/3 til og med mandag 2/4

April

20

Påskeferie   26/3 til og med mandag 2/4

Mai

17

Fri   tirsdag 1/5, torsdag 10/5, fredag 11/5, torsdag 17/5,  fredag 18/5 og mandag 21/5

Juni

16

Siste   skoledag fredag 22/6.

Sum

190

 

Planleggingsdager 16., 17. og 18. august, 17. november 2017 og 2. januar.
10. mai er Kristi himmelfarsdag.
21. mai er 2. pinsedag.

Foreldrepålogging - Skooler

Foreldre og elever i Flå kommune logge seg på her

PP-Tjeneste

Flå skole er tilknyttet Nedre Hallingdal PPT. De har hovedkontoret på Gol.
Kontakt med kontoret kan skje gjennom skolen, eller foresatte kan selv henvende seg dit. 

Grunnskoleopplæring for voksne

Flå kommune tilbyr grunnskoleopplæring for alle voksne i samarbeid med Læringssenteret Gol.

Læringssenteret har en samarbeidsavtale med alle kommunene i Hallingdal om å tilby grunnskole for alle voksne i Hallingdal. Alle som ønsker å søke, sender søknaden til Læringssenteret Gol.

Søknadsskjema

Du kan kontakte Flå kommune eller Læringssenteret Gol (tlf: 32029235) for å få hjelp til å søke.

Læringssenteret Gol

Målgruppe:

  • Alle voksne som ikke har fullført grunnskole, som ikke har karakter i alle fag eller som trenger bedre karakterer.
  • Minoritetsspråklige som ikke har grunnskole fra hjemlandet (eller bare noen år), eller som ikke har dokumentasjon på grunnskole.
  • Alle voksne som trenger å løfte sin basiskunnskap i et eller flere fag. Kanskje du mangler et fag, f.eks. engelsk, fordi det ikke var tilbud om engelsk da du var ung.
  • Voksne som har behov for og rett og slett har lyst til å lære mer.

Besøksadresse:

Sentrumsvegen 33
3539 Flå

Telefon: 32053635

Kontaktperson: Nils Røkkum

Tittel: Enhetsleder/rektor

Telefon: 32053635