Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Medlemmer i råd og utvalg

Kommunestyre

Kommunestyrets medlemmer for perioden 2015-2019

Ordfører Tor Egil Buøen (BL)
Tlf.: 32 05 36 00 Mobil: 91 19 96 37
E-post:  tor.egil.buoen@flaa.

Varaordfører Kristin Gullingsrud (BL)
Mobil: 99 28 98 10
E-post: ekeren@online.no

Kommunestyrerepresentant Geir Vidme (BL)
Mobil: 91 74 02 82
E-post: geir.vidme@politiet.no

Kommunestyrerepresentant Torkild Raaen (BL)
Mobil: 97 97 70 41
E-post: torkild@torkildraaen.no

Kommunestyrerepresentant Kristian Akervold (BL)
Mobil: 92 80 88 99
E-post: akervold@hotmail.com

Kommunestyrerepresentant Anders Olav Frydenlund (BL)
Mobil: 93 07 37 77
E-post: anders@hogevarde.no

Kommunestyrerepresentant Jostein Mæhlum (BL)
Mobil: 91 75 17 03
E-post: jostein@dcnesbyen.no

Kommunerepresentant Sigrid Ingeborg Gislerud (SAM)
Tlf.: 32 05 36 00
Mobil: 90 15 86 59
E-post: sigrid-ingeborg.gislerud@flaa.kommune.no

Kommunestyrerepresentant Mats T. Bjerknes (SAM)
Tlf.: 41 76 94 67
E-post: bjerknes89@hotmail.com

Kommunestyrerepresentant Merete E. H. Gandrud (AP)
Tlf.: 48 20 30 62
E-post: merete.h.gandrud@gmail.com

Kommunestyrerepresentant Stian Bakken (AP)
Tlf.:
90 17 89 44
E-post: stianbakken84@yahoo.no

Kommunestyrerepresentant Kjell Tollefsen (AP)
Tlf.: 95 22 68 96
E-post: kjell.tollefsen@flaa.kommune.no

Kommunestyrerepresentant Karsten Ekeren (FRP)
Tlf.: 99 28 98 10
E-post: ekeren@online.no

Formannskapet

Formannskapets medlemmer for perioden 2015-2019

Ordfører Tor Egil Buøen (BL)
Tlf.: 32 05 36 00 Mobil: 91 19 96 37
E-post:  tor.egil.buoen@flaa.

Varaordfører Kristin Gullingsrud (BL)
Mobil: 97 70 44 88
E-post: kristigu@online.no 

Medlem Karsten Ekeren (FRP)
Mobil: 99 28 98 10
E-post: ekeren@online.no

Medlem Merete E. H. Gandrud (AP)
Tlf.: 48 20 30 62
E-post: merete.h.gandrud@gmail.com

Medlem Sigrid Ingeborg Gislerud (SAM)
Mobil: 90 15 86 59
E-post: sigrid.ingeborg.gislerud@flaa.kommune.no

Fast utvalg for plansaker

Medlemmer av fast utvalg for plansaker for perioden 2015-2019

Leder Arne Hilde (AP)
Mobil: 97 48 76 40
E-post: arne.hilde@hknett.no

Nestleder Geir Vidme (BL)
Mobil: 91 74 02 82
E-post: geir.vidme@politiet.no

Medlem Turid Pettersbakken Østdahl (BL)
Mobil: 95 85 16 40
E-post: turidostdahl@hotmail.com

Medlem Amund Gunnar Viskop (BL)
Mobil: 95 49 24 49
E-post: am-guv@online.no

Medlem Anne Mari Sønsteby (SAM)
Mobil: 97 03 95 38
E-post: kennelstravinski@yahoo.no

Kontrollutvalget

Kontaktinformasjon:
Kontrollutvalgssekretariat v/Hanne Heen Wengen   
Trøimsvegen 9A, 3560 Hemsedal
E-post: hanne.wengen@gol.kommune.no
Mobil: 91 60 51 08Hjemmeside
:
http://kommunerevisjoniks.no/kontrollutvalg/kontrollutvalg-fla-kommune/

Medlemmer av kontrollutvalget for perioden 2015-2019

Leder av kontrollutvalget:
Ole Kr. Grimeli
Tlf.: 97 67 74 62

Nestleder av kontrollutvalget
Anna B. Kollhus
Tlf.: 41 41 91 10

Medlem av kontrollutvalget:
Marit Pettersborg
Tlf.: 93 43 71 98

Medlem av kontrollutvalget:
Anders Olav Frydenlund
Tlf.: 95 99 98 28

Medlem av kontrollutvalget:
Trond Skontorp
Tlf.: 41 47 11 41

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Medlemmer av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Mats T. Bjerknes, leder

Per Kr. Aas

John Karsten Ekeren

Trond A. Sørum

Tor Nøbben, nestleder

Karin Hilde

Olaug Buøen

Astri Auve Reiersgård

Erling Moen

Margit Tufte Aasen

Gina-Borghild Hegglid

Helge Øystein Medbøen

Eldrerådet

Medlemmer av eldrerådet
Medlemmer Varamedlemmer
Amund Gunnar Viskop, leder Kristin Gullingsrud (BL)
Gunnar Johansen Anna B. Kollhus (A)
Mari Steinmoen Karin Pettersbakken
Tor Egil Buøen (BL) Herman Gandrudbakken
Merete E. H. Gandrud (AP) Hilda Ekeren

Dyrevernnemnda i Hallingdal

Medlemmer av dyrevernnemnda i Hallingdal

Medlemmer

Adresse

Halvor Gauteplass

Skurdalen, 3580 Geilo

Jorunn Teksle Gurigard

3570 Ål

Ola Hustad

3560 Hemsedal

Varamedlemmer

 

Signe Hovden

3550 Gol

Camilla Børdalen

3540 Nesbyen

Torbjørn Grøslandsbråten

3539 Flå

Sektretær

 

Andrè Høva

 

Dyrevernnemnda er underlagt Mattilsynet DK Hallingdal, tlf. 32 02 38 00. Bekymringsmeldinger kan også sendes inn på “Bekymringsknappen” på www.mattilsynet.no .

Det er selvfølgelig også mulig å ta direktekontakt med medlemmene.