Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer/Høringer

Varsel -  om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Flå renseanlegg

Det varsles om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Flå renseanlegg i tråd med § 12-8.
Det igangsettes arbeid med detaljregulering av Flå renseanlegg i tråd med PBL § 12-8. Det er Flå kommune som er forslagstiller for plansaken. Søndergaard Ricfelt er konsulent for arbeidet.

Varselsbrev - Flå renseanlegg

Eventuelle opplysninger og innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes
Søndergaard Rickfelt AS, I brevpost eller epost: firmapost@sras.no   
Med kopi til: Flå Kommune
Sentrumsvegen 24, 3539 Flå eller epost: postmottak@flaa.kommune.no   

Spørsmål kan rettes til epost: firmapost@sras.no  

Innspill til planarbeidet må være mottatt innen 25.mai-2018

Varsel - om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Gulsvik - Hallingporten i Flå kommune

Det igangsettes arbeid med detaljregulering av Gulsvik Hallingporten i tråd med PBL § 12-8. Det er Flå kommune som er forslagstiller for plansaken. Søndergaard Rickfelt er konsulent for arbeidet.

Varselsbrev - Gulsvik - Hallingporten i Flå kommune

Eventuelle opplysninger og innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes
Søndergaard Rickfelt AS, I brevpost eller epost: firmapost@sras.no    
Med kopi til: Flå Kommune
Sentrumsvegen 24, 3539 Flå eller epost: postmottak@flaa.kommune.no     

Spørsmål kan rettes til epost: firmapost@sras.no  

Innspill til planarbeidet må være mottatt innen 25.mai-2018