Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunedelplan Gulsvik 2017-2029

Kommundelplan Gulsvik 2017-2029

Melding om vedtak: Flå kommunestyre har i møte den 28.03.2017, sak 30/17, vedtatt følgende:

Kommunedelplanen skal være styrende for arealutviklingen i Gulsvikområdet. Kommunedelplanen består av følgende deler:

-          Plankart i målestokk 1:10000
-          Planbestemmelser
-          Planbeskrivelse

Kommunedelplan Gulsvik

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Saksutskrift - Kommunedelplan for Gulsvik

Kommunestyrets vedtak om kommunedelplan kan ikke påklages. Rådmannen