Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Flere planer

"Gulsvik - fra fjord til fjell"

Engergi- og klimaplan for Flå kommune -Kommunedelplan 2011-2014

Trafikksikkerhetsplan for Flå 2018-2022

Hovedplan vann og avløp 2015-2020

Energi og klimaplan for Hallingdal og Valdres

Energi- og klimaplan for Flå kommune 2017-2021

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Flå kommune 2014

Smittevernsplan Flå kommune 2017

Plan for tverrfaglig samarbeid i Flå kommune 2017-2020 vedrørende barn og unge

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivietet i Flå kommune 2017-2020

Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021 med årsbudsjett for 2018

Regnskap med revisjonsberetning 2016

Årsmelding 2016 - Flå kommune

Flå kommune - tertialrapport nr 1/2017

Reglement for kommunalt tilskudd til unge boligssøkende