Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Flere planer

Flå kommune - Planstrategi 2016-2019

"Gulsvik - fra fjord til fjell"

Engergi- og klimaplan for Flå kommune -Kommunedelplan 2011-2014

Trafikksikkerhetsplan for Flå 2010-2014

Hovedplan vann og avløp 2015-2020

Energi og klimaplan for Hallingdal og Valdres

Avfallsplan for Hallingdal 2011-2014

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Flå kommune 2014

Smittevernsplan Flå kommune 2017

Plan for tverrfaglig samarbeid i Flå kommune 2012-2015vedrørende barn og unge

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivietet i Flå kommune 2013-2016

Handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020 med årsbudsjett for 2017

Regnskap med revisjonsberetning 2016

Årsmelding 2016 - Flå kommune

Flå kommune - tertialrapport nr 1/2017

Reglement for kommunalt tilskudd til unge boligssøkende