Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Om kommunen

Organisasjonskart Flå kommune

Organisasjonskart

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet for Flå er i sølv, et svart bjørnehode, sett forfra.
Våpenet ble godkjent ved kgl.res 1.3.1985 og er tegnet av Truls Nygaard (heraldisk tegner) etter ideutkast fra Magne Akervold som er fra Flå.

Kommunen hadde fra før et emblem med bjørn som hovedmotiv. Valget falt på bjørn i kommunevåpenet fordi kommunen omfatter deler av Vassfaret, og har rike tradisjoner hva angår bjørn og bjørnejakt.

Rådmann og administrasjon

Rådmannens stab

Rådmann
Odd Egil Stavn
Telefon: 32 05 36 00
Fax: 32 05 36 01
Mobil: 90 13 99 58
Epost: odd.egil.stavn@flaa.kommune.no

Rådgiver tekniske saker/overingeniør
Vidar Seterstøen
Tlf.: 32 05 36 00
Mob.: 97 19 60 76

Konsulent for administrasjon og politisk ledelse
Turid Helen Aas Røkkum
Tlf.: 32 05 36 29
Mobil: 91 51 68 08

Servicekontoret

Fagleder servicekontoret
Agnes Gulsvik
Tlf: 32 05 36 00

Sekretær
Siv Alvhild Støen Haraldset
Tlf.: 32 05 36 00

Sekretær
Siss Heidi Slydahl
Tlf.: 32 05 36 00

Lønn, økonomi og fellesfunksjoner

Personalsjef
Britt H. Thalerud
Tlf.: 32 05 36 00
Mob.: 90 68 14 58 
E-post: britt.thalerud@flaa.kommune.no

Økonomisjef
Erling Glesne
Tlf.: 32 05 36 00
Fax: 32 05 36 01
Mob.: 95 88 66 24
E-post: erling.glesne@flaa.kommune.no

Økonomiarbeider
Gry Listøen Brunes
Tlf.: 32 05 36 13

Økonomimedarbeider
Natalia Panfilova Trommald
Tlf.: 32 05 36 17

Kulturmedarbeider
Regina Moen
Tlf.: 32 05 36 00
Mobilnr.: 48 60 08 48
E-post: regina.moen@flaa.kommune.no

Bibliotekar
Siss Heidi Slydahl
Tlf.: 32 05 36 50

Fagkoordinator renhold
Mette Seterstøen
Tlf.: 32 05 36 00
Mob.: 94 83 28 82

Resultatenhet for tekniske tjenester

Enhetsleder
Kolbjørn Ødegård
Tlf.: 32 05 36 00
Mob.: 97 13 08 41
E-post: kolbjorn.odegaard@flaa.kommune.no

Ingeniør/byggsaksbehandler
Sven-Harald Ness
Tlf.: 32 05 36 00
Mobil: 95 04 66 86
E-post: sven.harald.ness@flaa.kommune.no

Skogbrukssjef
Jon Andreas Ask
Tlf.:
32 05 36 00
Mobil: 41 51 04 04
E-post: jon.ask@flaa.kommune.no

Fagleder - jordbruk, skogbruk og miljø
Knut Aavestrud
Telefon: 32 05 36 24
E-post: knut.aavestrud@flaa.kommune.no

Driftsoperatør
Arne Olav Mæhlum
Tlf.:
32 05 36 00
Mob.: 93 05 54 06
E-post: arne.olav.mehlum@flaa.kommune.no

Fagansvarlig kart/geodata
Martin Seterstøen
Telefon:
32 05 36 15
Mobil: 90 95 54 23
E-post: martin.seterstoen@flaa.kommune.

Resultatenhet for skole

Enhetsleder/skolefaglig ansvarlig/rektor
Nils Røkkum
Tlf.:
32 05 36 34
Mobiltlf.: 97 43 46 08
E-post: nils.rokkum@flaa.kommune.no

Sekretær
May Britt Andersen Kolsrud
Tlf.: 32 05 36 35

Leder skolefritidsordningen (SFO)
Olaug Sørli
Tlf.: 32 05 36 00
Tlf. direkte: 32 05 36 36

Resultatenhet for barnehage

Enhetsleder
Aina Susan Plassen
Tlf.:
32 05 02 70
Fax: 32 05 03 02
Mob.: 92 81 59 30
E-post: aina.plassen@flaa.kommune.no

Resultatenhet for pleie- og omsorg

Enhetsleder Pleie- og Omsorg
Odd Øverli
Tlf.: 32 05 36 62
Fax.: 32 05 36 61
Mob.: 98 48 04 16
E-post: odd.overli@flaa.kommune.no

Seksjonsleder institusjon
Kari Rapp
Tlf.: 32 05 36 60
Fax: 32 05 36 61
E-post: kari.rapp@flaa.kommune.no

Seksjonsleder hjemmetjenesten
Bente Tollefsen
Tlf.: 32 05 36 60
Fax: 32 05 36 61
E-post: bente.tollefsen@flaa.kommune.no

Førstesekretær pleie- og omsorg
Gunn T. Ohnstad
Tlf.: 32 05 36 60
Faks: 32 05 36 61

Fysioterapeut
Else Hovde
Tlf.: 32 05 36 60
Tlf.:direkte 32 05 36 59
Faks: 32 05 36 61

Helsetjenesten

Enhetsleder Helse/helsesøster
Siv Merethe Glesne
Tlf.: 32 05 36 00
E-post: siv.merethe.glesne@flaa.kommune.no

Kommunelege I
Vakant
Tlf.: 32 05 36 27

Helsesekretær 1
Sigrid Ingeborg Gislerud
Tlf.: 32 05 36 27

Legesekretær
Siv Alvhild Støen Haraldset
Tlf.:
32 05 36 27

Psykiatrisk sykepleier
Kari Ribberud
Tlf.:
32 05 36 00
Mobil: 90 89 09 77

Spesialsykepleier
Anne Trøstheim
Tlf.: 32 05 36 00
Mobil: 94 80 05 91

NAV Flå

Fagansvarlig NAV Flå
Lone Marie Moen
Tlf.: 55 55 33 33

Veileder NAV
Anne Mari Sønsteby
Tlf.: 55 55 33 33

Flå - Miljøfyrtårnkommune

Flå kommune er miljøsertifisert, og har valgt å være en miljøfyrtårnkommune.
Her finner du mer om arbeidet og hvordan du og din bedrift kan bli miljøsertifisert.