Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Interkommunal prosjektstilling

Spennende interkommunal prosjektstilling innen utvikling av helsestasjonene i Hallingdal

Hallingdal har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til utvikling av helsestasjonene i Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Hol og Ål. Målet med prosjektet er at helsestasjonene skal få økt kvalitet, mer kompetanse og bedre tverrfaglighet.  

Vi lyser derfor ut inntil 100 % stilling som kan deles opp i flere deltidsstillinger i ett år, med mulighet for forlengelse om man får videre tilskudd.

Flå er vertskommune for prosjektet og vil ha det formelle arbeidsgiveransvaret for prosjektstillingen (e).  Prosjektstillingen er tilknyttet Hallinghelse som er en interkommunal organisering av samhandlingstiltak i Hallingdal. Prosjektstillingen (e) vil kunne ha kontor i fellesskap med Hallinghelse som holder til på Torpomoen. Hver helsestasjon vil også bli styrket med prosjektmedarbeidere som skal jobbe sammen som et team for å gjennomføre prosjektet.

Arbeidsoppgaver:

 • gjøre en kompetansekartlegging av helsestasjonene i Hallingdal og utarbeide en interkommunal kompetanseplan

 • arrangere og planlegge kompetansehevende tiltak

 • bidra til økt tverrfaglighet i arbeidet

 • medvirke til implementering av nye nasjonale retningslinjer for helsestasjonen og skolehelsetjenesten

 • samarbeid med andre relevante prosjekter

 • økt samarbeid på tvers av kommunegrensene innen fag og utvikling

 • ha oversikt og videreformidle ny forskning, nye retningslinjer og forskrifter til helsestasjonene

 • rapportering og søke om nye prosjektmidler 

Kvalifikasjoner:

 • utdannelse som helsesøster

 • fordel med lokal tilhørighet og relevant erfaring

 • ønskelig med erfaring innen prosjektarbeid 

Personlig egenskaper:

 • er strukturert og har god gjennomføringsevne

 • har gode kommunikasjons- og formidlingsevner både muntlig og skriftlig

 • har evne til å jobbe både selvstendig og i team

 • har gode samhandlingsevner

Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

- tverrfaglig arbeidsmiljø og arbeid i team

- lønn etter avtale

- fleksibilitet i forhold til arbeidstid og arbeidssted

- en spennende og unik stilling innen fagutvikling

Søker må ha førerkort kl.B

Send søknad
Spørsmål om stillingen kan rettes til Gunhild Hustad tlf: 48 24 11 47/ e-mail: ghu@hallingdal.no
Tiltredelse medio august 2018
Søknad sendes postmottak@flaa.kommune.no
Søknadsfrist 30.april

Ledige stillinger - Pedagogiske ledere

På bakgrunn av ny pedagognorm fra 01.08.18 vil barnehagen vår ha behov for flere barnehagelærere. For barnehageåret 18/19 vil det bli ledig inntil 2 vikarstillinger som pedagogiske ledere med oppstart 13.08.18. 

Nye Flå barnehage er en 3 (4)-avdelings barnehage, med barn i alderen 1 – 5 år. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser nær sentrum i Flå kommune. Barnehagen flyttet i april 2018 inn i nye flotte lokaler.

Satsingsområdene til barnehagen bygges rundt prosjektet «Livsmestring i et inkluderende læringsmiljø», med vekt på relasjonskompetanse. Enheten er opptatt av å være en lærende organisasjon, og har vekt på implementering av den nye Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Vi søker deg som

 • er personlig egnet
 • er leken, tydelig, nysgjerrig, undrende og aktiv lyttende
 • arbeider selvstendig og bidrar i fellesskapet
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • har et sterkt faglig engasjement og god refleksjonsevne
 • tar et faglig, pedagogisk medansvar
 • er glad i å bruke naturen som læringsarena
 • ønsker å utvikle deg selv, dine medarbeidere og barna, i lys av den nye rammeplanen
 • har evne til å tenke helhetlig og løsningsorientert
 • er utdannet barnehagelærer/førskolelærer

Vi kan tilby

 • flotte, godt kvalifiserte og motiverte kolleger
 • engasjerte barn og foreldre
 • et faglig orientert arbeidsmiljø
 • veiledning
 • kurs

Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Søker må ha godkjente norskkunnskaper. Egnethet vil bli vektlagt.

Godkjent politiattest må fremlegges før tiltredelse i stillingen.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til enhetsleder for barnehage, Aina Susan Plassen, tlf 32 05 02 70 eller personalsjef Britt H. Thalerud, tlf 32 05 36 12.

Søknad m/ CV, bekreftede vitnemål og attester sendes til: postmottak@flaa.kommune.no , eller Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.                                                                 

Søknadsfrist: 9. mai 2018.