Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Prosjektstilling risikoutsatte barn og unge i Hallingdal

Spennende interkommunal prosjektstilling

Hallingdal har fått tilskudd fra Barne-, ungdoms og familiedepartementet for å utarbeide en helhetlig modell for samhandling og tidlig identifikasjon rundt risikoutsatte barn og unge i Hallingdal. Videre skal denne modellen implementeres i kommunene.

Det lyses ut inntil 2 deltidsstillinger på tilsammen 120 %, med en varighet på 1 - 2 år. Det vil bli tatt stilling til administrativ tilknytning og arbeidssted i ansettelsesprosessen ut fra søkers ønske. Stillingen er tilknyttet Hallinghelse, som er en interkommunal organisering av samhandlingstiltak i Hallingdal.
Det vil blir opprettet en interkommunal tverrfaglig prosjektgruppe på tvers av kommunene.

Arbeidsoppgaver
- utvikle en kommunal modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av barn av   
  psykisk syke og / eller barn av foreldre som misbruker rusmidler
-implementere og lære opp ansatte i kommunene til å bruke modellen
-delta på veiledning og samlinger i regi av Barne-, ungdoms og familiedepartementet
-rapportering

Kvalifikasjoner
- relevant utdanning på høyskolenivå og erfaring fra kommunalt arbeid med familier, barn og unge
- gode dataferdigheter

Personlig egenskaper
- er strukturert og har god gjennomføringsevne
- ha gode kommunikasjons- og formidlingsevner både muntlig og skriftlig
- har evne til å jobbe både selvstendig og i team
- ha god samhandlingskompetanse

Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper

Vi tilbyr
- gode muligheter for interkommunalt samarbeid og faglig utvikling
- tverrfaglig arbeidsmiljø
- lønn etter avtale
- fleksibel arbeidstid

Søker må ha førerkort kl.B og disponere egen bil.

Send søknad
Spørsmål om stillingen kan rettes til Gunhild Hustad tlf:.48241147 / e-mail: gunhild.hustad@aal.kommune.no

Tiltredelse snares mulig.
Det søkes digitalt gjennom Ål kommunes søknadsportal, www.aal.kommune.no
Søknadsfrist    13.08.2017                                

Kontaktperson
Gunhild Hustad, koordinator Hallinghelse, mobil: 48241147, gunhild.hustad@aal.kommune.no
Karsten Popp Dideriksen, Kommunalsjef Helse- og sosial, mobil: 99287899, karsten.dideriksen@aal.kommune.no

Innoativ innkjøpskoordinator

Kan du gjøre kommunene i Hallingdal til en mer profesjonell og innovativ kjøper av varer og tjenester? Kommunene i Hallingdal har etablert en 100% prosjektstilling i 3 år, med mål om en permanent ordning.

Arbeidsoppgaver
-          Øke kompetansen om innkjøp/offentlige kjøp i kommunene og næringslivet
-          Utvikle gode system for innovative kjøp
-          Utvikle prosedyrer og modeller for kommunene for bruk av innovasjonspartnerskap med næringslivet
           og andre kommuner
-          Rådgji kommunene og gjennomføre kjøp
-          Bidra til å skape møteplasser for innkjøp i kommunane
-          Etablere og være nav for innkjøpsnettverk i Hallingdal
-          Dele informasjon og kunnskap om offentlige kjøp i Hallingdal

 Vi ønsker at du har/er:
-          høyere relevant utdanning
-          kunnskap om off. forvaltning
-          kunnskap om kommunal organisering
-          gode samarbeidsevner
-          klar og tydelig kommunikasjon, skriftlig og muntlig
-          løsningsorientert og serviceinnstilt
-          selvstendig, initiativrik og resultatorientert

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vil tilbyr:
-          Fleksibel arbeidsplass (Hallingdal)
-          Spennende og utfordrende stilling for rett person
-          Konkurransedyktige arbeidsvilkår
-          Hele Hallingdal som arbeidsmarked

Send søknad til: Regionrådet for Hallingdal Torpomoen, 3579 Torpo
regionraadet@hallingdal.no

Søknadsfrist 15.7.2017
Kontaktperson:
Knut Arne Gurigard Mob: 99287940  kag@hallingdal.no