Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Enhet personal, økonomi og fellestjenester

Integreringstjenesten har i dag en 50 % stilling fordelt på to personer.  Vi har tatt imot flere familier siden sommeren 2014, og har i tillegg personer på alternative mottaksplasser. Vi kjøper undervisning i norsk og samfunnskunnskap fra Læringssenteret på Gol, men står for øvrig for alle andre tjenester.  Vi er også selv ansvarlig for introduksjonsprogrammet i alle ordinære ferier.  Det er stort trykk og behov for å styrke tjenesten.

Det er derfor ledig en 30 % stilling som integreringskonsulent med tiltredelse snarest og med varighet til og med 31.12.2019. God allmennutdannelse, gjerne relevant høyere utdanning, god muntlig og skriftlig framstillingsevne og økonomiforståelse, men viktigst vil være personlig egnethet og respekt i møte med mennesker med minoritetsbakgrunn.  Det åpnes også for at andre med relevant bakgrunn og praksis kan søke. For å kunne møte brukerne gjennom hele uken, kan det være aktuelt med arbeidsdag (er) på konkrete ukedager.

Spørsmål om stillingen kan rettes til personalsjef / enhetsleder Britt H. Thalerud 90 68 14 58.

Søknad, CV og bekreftede vitnemål og attester sendes:
Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539  FLÅ eller på e-post til postmottak@flaa.kommune.no

Søknadsfrist: 10 mars 2018

Flå kommune har ledig stillinger i Enhet pleie-omsorg-fysioterapi. 

Sykepleier (Fast stilling)

1.

100 % fast stilling ledig fra 19/3-2018.
Todelt turnus med arbeid dag/kveld.

Helsefagarbeider (Faste stillinger)

1.

45 % fast stilling ledig fra 19/3-2018
Todelt turnus med arbeid dag/kveld.

2.

46,8 % fast stilling ledig fra 19/3-2018.
Todelt turnus med arbeid dag/kveld.


Vikariat helsefagarbeider:

1.

78,6 % stilling ledig fra 19/3-2018 – 31/8-2018
Todelt turnus med arbeid dag/natt

2.

59,2% stilling ledig fra 19/3-2018 – 31/12-2018
Nattstilling

3.

65,8 % stilling ledig fra 19/3-2018 – 30/11-2018
Todelt turnus med arbeid dag/kveld 

4.

43,4 % stilling ledig fra 19/3-2018 – 30/11-2018
Todelt turnus med arbeid dag/kveld

5.

Helgestillinger: 24,9 %, 12,2 %, 17,0 %, 15,6 %, 19,2 %, 10,7 %, 14,0 %,15,1 % og 17,0 % 

Felles for stillingene:

Arbeidet består blant annet av:

 • Gjennom selvstendig arbeid og i samarbeid med andre faggrupper utføre klientrettet arbeid 

  Kvalifikasjoner:

 • Norsk Autorisasjon sykepleier/helsefagarbeider/omsorgsarbeider/hjelpepleier

 • Praksis fra arbeid innen eldreomsorgen

 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig på tvers av yrkesgruppene

 • Evne til kommunikasjon og samarbeid

 • Personlig egnethet vektlegges

 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig 

  Vi kan tilby:

 • Utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø.

 • Faglig stimulering gjennom veiledning ved behov

 • Vanlige kommunale ansettelses- og arbeidsvilkår

Det må fremvises politiattest før tiltredelse.

Spørsmål om stillingene og turnus kan rettes til seksjonsleder Kari Rapp, telefon 97 15 33 51. Oppgi i søknaden om du søker flere av stillingene. 

Søknad om CV og bekreftede vitnemål/attester sendes innen 10. mars 2018 til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, eller e-post: postmottak@flaa.kommune.no

Vikariater - Lærerstillinger

Flå kommune ligger i Hallingdal, sentralt på Østlandet – kun 1,5 times reisetid fra Oslo og Drammen, og 45 min. fra Hønefoss. Kommunen har ca. 1100 innbyggere, og har et godt barnehage- og skoletilbud samt gode tjenester innen kultur, helse og omsorg. Fritids- og friluftstilbudene er veldig gode i kommunen. Flå kommune er en av 6 kommuner i Hallingdal, og det foregår et utstrakt samarbeid mellom disse innenfor flere fagområder.

Flå skole har ca. 125 elever totalt i 1.-10. trinn, og er lokalisert i sentrum av kommunen.
Skolen har et velkvalifisert personale som setter elevene i sentrum.

I skoleåret 2018/2019 har vi behov for følgende vikariat:

 • En lærer i 100 % fast stilling
 • To vikariater som lærer i inntil 100 % for hver stilling, med mulighet til forlengelse etter endt skoleår.

Den ene søkeren bør ha kompetanse til å undervise i samfunnsfag på ungdomsskolen. Språk kan også være fordelaktig, siden vi får bruk for dette på sikt.
Søkere til vikariatene vil bli vurdert ut i fra skolens faglige behov på ansettelsestidspunktet, men for den ene stillingen ønsker vi at søkeren har erfaring med undervisning i 1. - 4. trinn.
Det vurderes om de som blir engasjert skal få en kontaktlærerfunksjon, og dette gjelder alle stillingene.
Menn oppfordres til å søke.

Du må helst:

 • ha god kompetanse til å undervise i skolen
 • ha gode og trygge menneskelige egenskaper, humor og varme
 • ha evnen til å se den enkelte, skape tillit og ha tro på at det nytter
 • ha god kompetanse på tilpasset opplæring
 • kunne knytte fagmål til aktiviteter
 • være selvstendig og initiativrik
 • være stabil
 • ha god samarbeidsevne
 • ha godt humør og være en miljøbygger
 • være egnet for stillingen

Søknadsfrist 10. mars 2018.

Søknaden sendes på e-post til postmottak@flaa.kommune.no
Alternativt kan søknaden sendes Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, mrk. "Søknad lærerstilling".

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Nils Røkkum på e-post nils.rokkum@flaa.kommune.no, eller mobiltelefon 97434608.

 2. gangsutlysing - 100 % vikariat som lege

Flå kommune har ledig vikariat i 100% stilling som lege ved Flå legekontor fra 1.juli til 30.september 2018.

Stillingens hovedfunksjoner:
Stillingen er tillagt fastlegeansvar og offentlige oppgaver (kommunelegefunksjon/samfunnsmedisin/sykehjem/helsestasjon), ca 7,5 timer pr uke. Legen har vaktforpliktelse ved Ringerike Interkommunale legevakt, Hønefoss.

Praksisen dekker daglegevakt i normalarbeidstiden.
Fastlegeliste med listetak på 900 pasienter.

Kvalifikasjonskrav:

 • Norsk autorisasjon som lege

 • Beherske norsk språk skriftlig og muntlig

 • Det vil bli lagt vekt på erfaring, personlig egnethet og gode samarbeidsevner. 

Vi ønsker oss en medarbeider som har:

 • gode evner innen kommunikasjon og samarbeid

 • evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt

 • vilje til fagutvikling

 • førerkort og kan disponere egen bil. 

  Vi kan tilby:

 • Trivelig arbeidsmiljø og faglig høy standard i kommunehelsetjenesten.

 • Tilrettelegging for veiledning og spesialisering.

 • Fastlønn etter avtale

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KPL

 • Å være behjelpelig med å skaffe bolig

 • Barnehageplass v/behov 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved enhetsleder Siv Merethe Glesne,
tlf 32 05 36 00
.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Krav om politiattest. Søknad med bekreftede kopier av vitnemål, attester, autorisasjon og CV med referanser sendes: 

Flå kommune v/servicekontoret
Sentrumsvegen 24
3539 Flå

Søknadsfrist: 10.mars 2018.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.