Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Helsestasjon

Kontaktinformasjon

Åpningstider:
Helsestasjon 0-5 år: onsdager og torsdager kl 8.30-15.00
Skolehelsetjeneste: mandager kl 8.30-15.00
Svangerskapsomsorgen: onsdager, lik kalenderuke kl 09.00-14.30

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonen er et tilbud til foreldre med barn i alderen 0 - 5 år.

Et sted der dere kan drøfte spørsmål som har med barn å gjøre. Dere kan få råd og veiledning. Barna blir veid og målt for å se at de trives og vokser. Dere får tilbud om gratis vaksinasjon i samsvar med det norske vaksinasjonsprogrammet.
Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere:
Helsesøster / helsestasjonslege vil i samarbeid med dere observere og undersøke at barna ikke er syke og at de utvikler seg slik som barn skal. Er det noe ved barnet dere eller vi på helsestasjonen lurer på, har vi samarbeid med bl.a. småbarnspedagog (PP-tjenesten), og fysioterapeut. Av og til kan det være behov for at barn blir henvist til spesialist eller til sykehus.

Timebestilling:

Time fåes ved bestilling pr telefon, innkalling eller ved besøk på Flå helsestasjon. Hjemmebesøk tilbys alle som har født.
Ta gjerne kontakt med helsestasjonen hvis dere har spørsmål!

Utlån
Brystpumpe lånes ut til mødre med ammeproblemer. Du må betale kr. 200,- for brystpumpesettet

Helsestasjon for ungdom

- er et tilbud for unge mellom 13 og 24 år

Du kan komme til oss og snakke om for eksempel: Kosthold, spiseforstyrrelser, helse, trivsel, mobbing, rusmidler, røyking, forelskelse, kjærlighetssorg, homofili, overgrep, sex, prevensjon, angrepille, gravitest, kjønnssykdommer, vold, .......eller kanskje noe helt annet ?

Åpningstid:
Det er ikke avsatt spesiell tid for "Helsestasjon for ungdom", men helsesøster er tilgjengelig alle hverdager fra 8.30 - 15.00. Ta kontakt med helsesøster på telefon/sms - 95148061 eller kom innom Flå helsestasjon.
Vi har taushetsplikt! Tilbudet er gratis.

Skolehelsetjeneste

Målgruppen er alle barn i skolealder (5-16 år).
Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevens totale helse og forebygge sykdom og skade.

Tilbud:
 • Helseundersøkelser etter fastsatt plan
 • Oppfølging av elever ved behov
 • Vaksinering
 • Helseopplysninger/veiledning
 • Vurdering av elevens arbeidsmiljø
Timebestilling:
Det er åpen konsultasjonstid på skolen mandager 9:00-11:00 hvor helsesøster er tilstede, etter avtale kan elevene møte opp til samtale med helsesøster og få individuell helseopplysning og veiledning.Du blir som en hovedregel innkalt. Ellers ta kontakt v/behov. Helsesøster er også på skolen utover oppsatt tid.

Helseundersøkelse:
Førskole, 3 og 8. trinn, eller etter behov. Klasseundervisning etter avtale med kontaktlærer.

Vaksinasjon:
Vaksinering av barn/ungdom skjer i 2,6,7 og 10 klasse etter gjeldende vaksinasjonsprogram.

Svangerskapsomsorgen

Flå har felles jordmortjeneste med Nes kommune.
Jordmor treffes på Flå en dag annenhver uke, dvs onsdager i lik kalenderuke fra kl 09.00-14.30

Jordmor: Anne Kari Kristiansen
Telefon: 32 05 36 23 (Flå)/32 06 83 00 (Nes)

 • Svangerskap
 • Fødselsforberedelse
 • Hjemmebesøk etter fødsel
 • Veiledning iforb. med uønsket svangerskap
 • Prevensjonsveiledning

Informasjonsbrosjyrer:

Gravid og trygg på nett

På det nye nettstedet helsedirektoratet.no/gravid finner gravide og helsepersonell kvalitetssikrede råd som de kan stole på.

Mange gravide opplever informasjonen på nett som en jungel av sprikende råd. På helsedirektoratet.no/gravid har vi samlet viktig informasjon om hva som er bra før, under og etter graviditeten.

Vi har også lagt ut god informasjon om svangerskapsforløp, fødsel og amming.

Eksempel på ulike tema du kan finne på nettsiden

· Alkoholfritt svangerskap
· Tobakksfritt svangerskap
· Medisinbruk, både med og uten resept.
· Maling og hårfarging
· Sex under graviditeten
· Prevensjon etter fødselen
· Amming

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon

Oppfølging av gravide med rusmiddelproblemer

Ny forskning viser at et rusfritt svangerskap er det beste for barnet.

Er du gravid og trenger råd eller hjelp i forhold til spørsmål om bruk av rusmidler, kan du henvende deg til rus og psykisk helsetjeneste i kommunen. Er du pårørende, arbeider innen helsetjenesten osv. og er bekymret for rusmiddelbruk hos en gravid, kan du også henvende deg til rus og psykisk helsetjeneste.

Borgestadklinikken
 

Vaksine mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) 

En kombinasjon av tett samvær med andre, festing og lite søvn gjør at ungdom som deltar i russefeiring kan være mer mottaklige for smitte med meningokokkbakterien enn ellers og ha større risiko for å utvikle alvorlig sykdom. Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom som skal delta i russefeiring til våren vurderer å vaksinere seg med meningokokk A+C+W135+Y-konjugatvaksine (Menveo®).

Det finnes ulike typer av meningokokkbakterien. Den vanligst forekommende typen blant russ har tidligere vært gruppe B, og den er det ikke tilgjengelig vaksine mot. De siste årene har et økende antall av sykdomstilfellene hos russ og andre unge vært forårsaket av gruppe C og Y. For disse meningokokktypene finnes det en effektiv og trygg vaksine. 

Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom som skal delta aktivt i russefeiring til våren vurderer å vaksinere seg med meningokokk A+C+W135+Y-konjugatvaksine (Menveo®). Selv om vaksinen ikke dekker alle typer av meningokokkbakterien kan den hindre en stor andel av meningittilfeller som kan oppstå i forbindelse med russefeiring. Etter vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse. Beskyttelsen varer i flere år. Vaksinen må betales av den enkelte og kan settes av fastlege eller på vaksinasjonsklinikk.

Det anbefales at vaksinasjonen utføres i god tid før russefeiringen begynner, gjerne allerede i høst.

Risikoen for å utvikle meningokokksykdom kan reduseres ved å følge disse rådene:  

 • Ta deg tid til å sove ut. Kroppen trenger å få hvile, det styrker motstandskraften.
 • Ikke rop og skrik så mye at du blir hes og halsen sår. Dette gjør slimhinnene mer mottakelig for infeksjoner.
 • Unngå å drikke av samme flaske/boks/glass som andre.
 • Kyss bare kjæresten din.
 • Ikke del sigarett med andre.
 • Unngå for mye alkohol. Når du er beruset vil dømmekraften din reduseres, og symptomer på meningokokksykdom kan forveksles med teng på for mye alkohol.
 • Skaff deg lege dersom du tror vennene dine kan være syke. Ta ansvar for hverandre dersom noen er syke og har feber.

Vasinasjon for voksne - Reisevaksinasjon

Denne tjenesten omfatter bl.a. reisevaksiner og tuberkulinprøver.

Reisevaksiner

Uansett reisemål bør du finne ut om du trenger å vaksineres for smittsomme sykdommer som finnes i det landet du reiser til. Det er vanligvis ikke nødvendig med spesielle vaksiner eller malariamedisiner ved reiser til Vest- og Sør-Europa, Kanariøyene, Madeira, USA, Canada, Australia og New Zealand. Helsesøster hjelper deg med å kartlegge hvilke vaksiner du bør ta før du reiser til fremmede himmelstrøk. Hun har samarbeid med smittevernlegen i kommunen. Se også www.vaksinekart.org Pris: Avhengig av hvilke og hvor mange vaksiner du skal ha.

Prisliste for utenlandsvaksinering

Frisk på reisen

Reiseklar

Obligatorisk tuberkuloseundersøkelse, Tuberkulintest - Mantoux:

Av og til kan personer som skal jobbe i barnehage, skole eller tilsvarende, evt. jobbe innen helsesektoren bli spurt om tuberkulinprøve.
Mantouxprøven settes på underarmen og må sees på 3 dager etter at den er satt.
Mantouxprøven er gratis.

Influensavaksine og pneumokokkvaksine:

Hvert år i oktober / november tilbys influensavaksine og pneumokokkvaksine til risikogrupper på Flå legekontor. Risikogrupper er personer som har større sjanse til å få en mer alvorlig sykdom av disse infeksjonene, enn folk flest.

Følgende persongrupper anbefales influensavaksine og pneumokokkvaksine:

Influensavaksine og pneumokokkvaksine

Influensavaksine bør tas hvert år. Pneumokokkvaksine tas hvert tiende år ( nytt fra 2005 ).

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.   

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Vaksinen tilbys ved Flå helsestasjon, ta kontakt for time pr tlf 32053622 eller sms 95148061

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: 

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

Besøksadresse:

Sentrumsvegen 9
3539 Flå

Posadresse:

Sentrumsvegen 24
3539 Flå

Kontaktperson: Siv Merethe Glesne

Tittel: Helsesøster

Telefon: 32053622