Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Arbeidsstugu

Arbeidsstugu

Arbeidsstugu på Flåheimen er et dagsenter for eldre innbyggere i Flå kommune.

Tilbudet skal forebygge ensomhet, isolasjon og bidra til at bruker kan bo i eget hjem. 
Tildeling av plass i Arbeidsstugu skal forebygge økt hjelpebehov og være en del av et helhetlig omsorgstilbud.

  • Bruker må selv ønske plass på arbeidsstugu
  • Arbeidsplasstugu er i utgangspunktet forbeholdt hjemmeboende
  • Omfatter sosialt fellesskap i trygge omgivelser der bruker deltar i dagliglivets aktiviteter i frohold til sitt funksjonsnivå
  • Mentale og fysiske funksjoner stimuleres på brukers premisser
  • Bruker kan få tilbud om transport tur/retur eget hjem